Το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 34/2014 απόφαση της Επιτροπής Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, τα δελτία πιστοποίησης τιμών τροφίμων θα αναρτώνται στο διαδίκτυο, και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου www.peevrou.eu (Υπηρεσίες Π.Ε. Έβρου / Διεύθυνση Ανάπτυξης / Μέσες Τιμές Τροφίμων).

Τα δελτία πιστοποίησης τιμών εκδίδονται για τον βόρειο και νότιο Έβρο ανά δεκαήμερο για τα οπωρολαχανικά και τα ιχθυηρά, ανά μήνα για τα είδη κρεοπωλείου, και ανά τρίμηνο για τα έλαια.