Ύστερα από επιθυμία της κ. Κικής Σκουτέρη-Δίντσογλου προς τον ιστορικό και θεολόγο κ. Ιωάννη Σιδηρά, και τον βαπτιστικό της, Πρόεδρο του Συλλόγου Ηπειρωτών Ροδόπης “Άγιος Γεώργιος ο εξ Ιωαννίνων” κ. Ιωάννη Τζαμπάζη, να αναδειχθεί και διαχρονικά να συνδεθεί με την Αδελφότητα Ηπειρωτών Ροδόπης το ιστορικό οίκημα-αρχοντικό της παλαιφάτου Ηπειρωτικής Οικογενείας του αοιδίμου γεννήτορα αυτής, Κωνσταντίνου Σκουτέρη, παππού της κ. Κικής Σκουτέρη-Δίντσογλου, ο Σύλλογος Ηπειρωτών Ροδόπης δημοσιεύει «εις τιμήν και μνήμην αιώνων» των μελών της οικογενείας Σκουτέρη, το παρακάτω αφιερωματικό σημείωμα του κ. Σιδηρά, ευελπιστώντας στην κατά το άμεσο μέλλον στήριξη από κάθε τοπικό φορέα, για την έκδοση Ιστορικού πονήματος – Λευκώματος, που αφορά την παρουσία, φιλογενή προσφορά και φιλοπάτριδα  δράση των μελών της ιστορικής Ηπειρωτικής Αδελφότητας του Νομού Ροδόπης, από τα τέλη του 19ου αιώνος μέχρι και σήμερα.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ηπειρωτών Ροδόπης κ. Ιωάννης Τζαμπάζης (δεξιά), με τον ιστορικό-θεολόγο κ. Ιωάννη Σιδηρά, σε παλαιότερη εκδήλωση.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ηπειρωτών Ροδόπης κ. Ιωάννης Τζαμπάζης (δεξιά), με τον ιστορικό-θεολόγο κ. Ιωάννη Σιδηρά, σε παλαιότερη εκδήλωση.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

– του κ. Ιωάννη Ελ. Σιδηρά

 «Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΚΟΥΤΕΡΗ ΚΑΙ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ.

Μεταξύ των επιφανών και φιλοπάτριδων οικογενειών της ιστορικής Ηπειρωτικής παροικίας της Κομοτηνής, συγκαταλέγεται και η μεγάτιμος οικογένεια του Κωνσταντίνου Σκουτέρη, ο οποίος εγκαταστάθηκε κατά τα τέλη του 19ου αιώνος στην τότε Οθωμανοκρατούμενη Γκιουμουλτζίνα, όπου δημιούργησε την οικογένειά του και αναδείχθηκε σε σημαντικό οικονομικό παράγοντα του τόπου. Το όνομά του έχει συνδεθεί, όπως και του Τελωνίδη, με την αγορά του Φατήρ-Γιακά Τσιφλικιού, για την ανέγερση του πρώτου μικρού ναΐσκου στο σημείο όπου ευρέθη η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος.

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣΣΟ Κωνσταντίνος Σκουτέρης απέκτησε τέσσερα παιδιά, μεταξύ των οποίων ο μοναχογιός του Λύσσανδρος, υπήρξε όντως άξιος συνεχιστής και διάδοχος του ονόματος της φιλοπάτριδος οικογένειάς του, και κατά τις μετά την απελευθέρωση της Κομοτηνής (1920)  δεκαετίες, αναδείχθηκε σε σημαντικό οικονομικό παράγοντα της Κομοτηνής και του Ν. Ροδόπης.

Ο ίδιος, επί σειρά ετών, τιμηθείς με την ψήφο των Κομοτηναίων, διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Κομοτηνής και Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κομοτηνής.

ΣΚΟΥΤΕΡΗΗ ιστορική οικία, το αρχοντικό της μεγατίμου οικογένειας Σκουτέρη, που αποτελεί άριστο δείγμα της ανερχόμενης κατά την περίοδο εκείνη αστικής τάξεως της Κομοτηνής, ανηγέρθη από τον γεννήτορα αυτής, Κωνσταντίνο, όπου γεννήθηκαν τα τέσσερα παιδιά του. Και μετά τον θάνατο αυτού και της συζύγου του, συνέχισαν να διαβιούν στην ίδια οικία τα τέσσερα παιδιά του μέχρι και τον θάνατο τους.

Η μόνη απόγονος του Ηπειρώτου Λύσσανδρου Σκουτέρη, κ. Κική Σκουτέρη-Δίντσογλου, έχουσα πάντοτε έμφυτη την προαίρεση της προσφοράς και της αναδείξεως «ένεκα τιμής» του ονόματος των Ηπειρωτών προπατόρων της, προσέφερε στον Δήμο Κομοτηνής επί εποχής του αείμνηστου Δημάρχου Γεωργίου Παπαδριέλη, την ιστορική οικία της οικογενείας της, όπου σήμερα στεγάζεται το «Μουσείο Αστικού Πολιτισμού», και προς τούτο ο τότε Δήμαρχος Κομοτηνής την ανεκήρυξε επισήμως ως «Τοπική Ευεργέτιδα του Δήμου Κομοτηνής» (1997).

Ο δε Δήμαρχος Κομοτηνής κ. Αναστάσιος Βαβατσικλής, το έτος 2004, ετίμησε αυτήν ανακηρύσσοντάς την ως «Επίτιμο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου» του Δήμου Κομοτηνής, αναγνωρίζοντας στο πρόσωπό της τη μεγάλη προσφορά της φιλογενούς και ιστορικής οικογενείας της στο τόπο.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ 2Σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ, ο Σύλλογος Ηπειρωτών του Ν. Ροδόπης, ως ο παλαιότερος μεταξύ των Συλλόγων του τόπου, ιδρυθείς τη 14η Μαΐου 1928, αλλά και ως ο φυσικός φορέας και συνεχιστής της μακράς και μεγάλης προσφοράς της ιστορικής Ηπειρωτικής παροικίας του Ν. Ροδόπης, δύναται να συμβάλει ακόμη περισσότερο στην ανάδειξη του ιστορικού αυτού οικήματος, όπου κάποτε έζησε και μεγαλούργησε μια εκ των πλέον επιφανών Ηπειρωτικών οικογενειών της Κομοτηνής και του Ν. Ροδόπης.

Εξάλλου, αυτή είναι και η «εσχάτη επιθυμία» της κ. Κικής Σκουτέρη-Δίντσογλου».