Στις 27 Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα, στις περιοχές Εκτενεπόλ και Ρέμβης (από οδό Υψηλάντου έως Ν. Πλαστήρα, όπου κατασκευάστηκε νέο δίκτυο ύδρευσης), θα γίνει η οριστική διακοπή του παλαιού δικτύου.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κομοτηνής κ. Δημήτρης Καρασταύρου.
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κομοτηνής κ. Δημήτρης Καρασταύρου.

Παρακαλούνται οι καταναλωτές που δεν είναι συνδεδεμένοι με το νέο δίκτυο να σπεύσουν να συνδεθούν.