Στις 24 Νοεμβρίου η διενέργεια του διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτησή τους

Ποσό που αγγίζει τις 50.000 ευρώ θα διαθέσει ο Δήμος Κομοτηνής για την προμήθεια και την τοποθέτηση ελαστικών δαπέδων ασφαλείας στις παιδικές του χαρές. Ο ανάδοχος προμηθευτής θα επιλεγεί την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου, μέσω του συνοπτικού διαγωνισμού που θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα. Ακολούθως, θα ξεκινήσει η επισκευή των φθαρμένων ελαστικών δαπέδων και η τοποθέτηση νέων σε όσες παιδικές χαρές έχει κριθεί αναγκαίο από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ FACEBOOK

Σύμφωνα με τη μελέτη, που συνοδεύει τη διακήρυξη του διαγωνισμού, το δάπεδο ασφαλείας πρέπει να είναι κατασκευασμένο από μείγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και έγχρωμης πολυουρεθάνης, χρώματος κόκκινου, πράσινου, κτλ. Επίσης, να αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500 x 500 mm και πάχους 4.5, 6 και 9 εκατοστά. Οι επιφάνειες πτώσης και συγκεκριμένα τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ71-3 και να φέρουν βεβαίωση ελέγχου και πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. Η εταιρεία κατασκευής των πλακιδίων ασφαλείας πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001 και να προσκομίζονται τα εν λόγω πιστοποιητικά.

Ακολουθεί ο πίνακας με την περιγραφή των ελαστικών δαπέδων, τις ποσότητες της προμήθειας, τις επιμέρους ενδεικτικές τιμές και τη συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου.

 

Α/Α Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδος Σύνολο
1 Δάπεδο ασφαλείας πάχους 4,5 εκατοστά Μ2 700 47 ευρώ 32.900 ευρώ
2 Δάπεδο ασφαλείας πάχους 6 εκατοστά Μ2 74 54 ευρώ 3,996 ευρώ
3 Δάπεδο ασφαλείας πάχους 9 εκατοστά ή 7 εκατοστά με υπόστρωμα από ανακυκλωμένο υλικό πάχους 2 εκατοστά Μ2 50 68,40 ευρώ 3.420 ευρώ
          40.316 ευρώ
        ΦΠΑ 24% 9.675,84
        Τελικό σύνολο 49.991,84 ευρώ