«Πράσινο φως» για τη διενέργεια δέκα διαγωνισμών, άναψε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής.

Ανάμεσά τους, ο διαγωνισμός για τη μελέτη που αφορά στο «Ειδικό χωρικό σχέδιο για τη μετεγκατάσταση των Ρομά στην περιοχή Αδριανουπόλεως του Δήμου Κομοτηνής», και ο διαγωνισμός για την προμήθεια ενός φορτωτή και ενός σαρώθρου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

Στην πρώτη περίπτωση, η κατάρτιση της μελέτης με προϋπολογισμό 59.675,05 χωρίς ΦΠΑ, αποτελεί το πρώτο βήμα πολεοδόμησης έκτασης εκατό στρεμμάτων που προορίζεται για τη μετεγκατάσταση των κατοίκων του «Αλάν Κογιού».

Στη δεύτερη περίπτωση, αξιοποιείται η χρηματοδότηση ύψους 240.000 ευρώ από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών για την προμήθεια καινούργιων μηχανημάτων. Ο Δήμος Κομοτηνής συμβάλλει με ίδιους πόρους κατά 160.000 ευρώ, με τον συνολικό προϋπολογισμό της προμήθειας να φτάνει στις 400.000 ευρώ.

Στην ίδια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τους όρους διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την επανεκμίσθωση του Κυλικείου του Κλειστού Γυμναστηρίου. Η διαδικασία έχει επαναληφθεί τρεις φορές, αλλά δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον, γι’ αυτό και η Οικονομική Επιτροπή μείωσε την τιμή εκκίνησης για την εκμίσθωση, από τα 200 στα 100 ευρώ τον μήνα.

Οι υπόλοιποι επτά διαγωνισμοί αφορούν σε προμήθειες και υπηρεσίες που θα καλύψουν πάγιες ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής μέσα στο 2019, ως ακολούθως:

  • Προμήθεια Γάλακτος για το Προσωπικό του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα για το έτος 2019 – Προϋπολογισμός 23.760 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
  • Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις του Δήμου Κομοτηνής – Προϋπολογισμός 362.903 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
  • Προμήθεια φαρμάκων και εξοπλισμού Δημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2019 – Προϋπολογισμός 50.190 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
  • Προμήθεια τροφών Δημοτικού Καταφυγίου Δήμου Κομοτηνής Αδέσποτων Ζώων για το έτος 2019 – Προϋπολογισμός 47.566 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
  • Αποκατάσταση διατομής χανδάκων Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2019 – Προϋπολογισμός 58.500 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
  • Κάλυψη εκτάκτων αναγκών απόρων σε καύσιμα (ξυλεία) για το έτος 2019 – Προϋπολογισμός 58.800 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
  • Κάλυψη εκτάκτων αναγκών ατόμων σε τρόφιμα και είδη παντοπωλείου για το έτος 2019 – Προϋπολογισμός 27.165 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (παράλληλα με το πρόγραμμα ΤΕΒΑ 2019, με προϋπολογισμό 3,5 εκατ. ευρώ για τους τέσσερις Δήμους της Ροδόπης).

Μέριμνα της δημοτικής αρχής είναι να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι ανωτέρω διαγωνισμοί, ώστε το 2019 να βρει τον Δήμο έτοιμο να ανταποκριθεί στις ανάγκες του.

«Ξεκινάμε από τώρα τους διαγωνισμούς, ακολουθώντας συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα», δηλώνει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Δημήτρης Πολιτειάδης, «ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ως τις 31 Δεκεμβρίου και να μην προκύψουν κενά στη λειτουργία μας κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους».