Από τον Δήμο Κομοτηνής καλούνται οι συγγενείς των θανόντων  των οποίων η διάρκεια ταφής πρόκειται να  ξεπεράσει μέσα στο έτος (2018), το δικαίωμα πενταετούς ταφής και δεν έχουν προβεί στην αγορά του τάφου, να προσέλθουν στο γραφείο διοίκησης του κοιμητηρίου έως και τις 9 Απριλίου προκειμένου να δηλώσουν αν θα προβούν σε εξαγορά του τάφου ή σε ανακομιδή οστών.

Στην περίπτωση μη προσέλευσή τους, η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου θα προβεί σε αναγκαστική εκταφή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 445/68 περί λειτουργίας κοιμητηρίων και τον κανονισμό λειτουργίας  του Δήμου Κομοτηνής (113/2013 Α.Δ.Σ).

Επίσης καλούνται οι συγγενείς των θανόντων που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές εκκρεμότητές τους σχετικά με το τέλος χρήσης οστεοφυλακίου, να προσέλθουν στο γραφείο διοίκησης του κοιμητηρίου έως τις 9 Μαρτίου, διαφορετικά η αρμόδια Υπηρεσία σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Δήμου Κομοτηνής θα  προβεί  σε αναγκαστική τοποθέτηση  των οστών στο χωνευτήρι.