Η έναρξη της αντιπυρικής περιόδου (1/5-31/10), βρήκε σε κατάσταση προετοιμασίας το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κομοτηνής που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Δημάρχου Κομοτηνής Γιώργου Πετρίδη, παρόντος του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου-υπεύθυνου πολιτικής προστασίας του Δήμου, Θέμη Τζενετίδη, και τη συμμετοχή εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και εθελοντικών οργανώσεων.

Κατατέθηκαν επιχειρησιακά σχέδια, ανταλλάχθηκαν απόψεις, υποβλήθηκαν προτάσεις, εξετάστηκαν εναλλαγές των συνθηκών συγκριτικά με την περυσινή περίοδο, και επισημάνθηκε εμφατικά η καίριας σημασίας αναγκαιότητα αμφίδρομης επικοινωνίας και συνεργασίας.

Παράλληλα, “στοχοθετήθηκαν” τα σημεία και τα πεδία προτεραιότητας, ενώ καταγράφηκαν πρακτικά ζητήματα και στοιχεία αναφορικά με τον προγραμματισμό και τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων.