Πέντε έργα του Δήμου Κομοτηνής και επιχειρήσεών του, συνολικού προϋπολογισμού 5.263.000 ευρώ, εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία 2014–2020, όπως ανακοινώθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων του συνόλου των ΟΤΑ, ο Δήμος Κομοτηνής κατατάσσεται στην πρώτη θέση, γεγονός που καταδεικνύει πως ο Δήμος Κομοτηνής συνεχίζει τη στοχευμένη και συστηματική δουλειά του, ώστε να εξασφαλίζει επιπρόσθετες πηγές χρηματοδότησης μέσα από ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα, προκειμένου να χρηματοδοτεί έργα και δράσεις πρώτης προτεραιότητας, όπως π.χ. σε ζητήματα ύδρευσης, πολιτικής προστασίας, κοινωνικής πολιτικής και τουρισμού.

“Τα ενταγμένα έργα μας δικαιώνουν και επιβεβαιώνουν αυτή τη στρατηγική μας, η οποία θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση την επόμενη περίοδο”, σημείωσε ο Δήμαρχος Κομοτηνής κ. Γιώργος Πετρίδης.

Αναλυτικά, πρόκειται για τα έργα:

  • «Crossing the paths of History and Culture», προϋπολογισμού 979.000 ευρώ, με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Κομοτηνής, και εταίρους τον Δήμο Χασκόβου (Haskovo) και το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΔΗΠΕΘΕ) Κομοτηνής. Το έργο στοχεύει στην ενδυνάμωση του τουριστικού προφίλ του Δήμου Κομοτηνής, την ενίσχυση του άξονα Κομοτηνής – Χασκόβου ως κύριο άξονα διέλευσης των επισκεπτών της περιοχής μας από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ενώ περιλαμβάνει και έργα συντήρησης του Αρχοντικού Ταμαρέση (παλιά βιβλιοθήκη).
  • «Water resources efficiency and conservative use in drinking water supply systems», προϋπολογισμού 900.000 ευρώ, με επικεφαλής εταίρο τη ΔΕΥΑ Κομοτηνής, και εταίρους τη ΔΕΥΑ Θέρμης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τους Δήμους Κίρτζαλι (Kardzhali )και Γκότσε Ντέλτσεφ (Gotse Delchev). Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου ύδατος, αλλά και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους δημότες. Η συγκεκριμένη πρόταση συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία από όλα τα εγκεκριμένα έργα.
  • «Improving Healthcare Access through a Personal Health Monitoring System», προϋπολογισμού 895.000, με επικεφαλής εταίρο το Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης (ΚΕΜΕΑ) του Δήμου Κομοτηνής, και εταίρους την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) και τον Ιατρικό σύλλογο Ροδόπης. Το έργο στοχεύει στην ενδυνάμωση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας.
  • «Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II», προϋπολογισμού 989.000 ευρώ, με επικεφαλής εταίρο «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και εταίρο τη Δημοτική Αναπτυξιακή Εταιρεία Κομοτηνής «Κ. Καραθεοδωρή». Το έργο στοχεύει στην προστασία των παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο.
  • «Protecting biodiversity at NATURA 2000 sites and other protected areas from natural hazards through a certified framework for cross-border education, training and support of civil protection volunteers based on innovation and new technologies», προϋπολογισμό 1.500.000 ευρώ, με επικεφαλής εταίρο την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Δίκτυο για την υποστήριξη της λειτουργίας και την εκπαίδευση των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας σε θέματα φυσικών καταστροφών –ΔΥΟΠΠ», και εταίρο τον Δήμο Κομοτηνής που συμμετέχει ως μοναδικός φορέας από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το έργο στοχεύει στην ενδυνάμωση της πολιτικής προστασίας, ιδιαίτερα όσον αφορά το σκέλος των εθελοντών, με τη χρήση νέων τεχνολογικών μέσων, αλλά και την ενίσχυση της συνεργασίας στη διασυνοριακή περιοχή. Αποτελεί, δε, συνέχεια του έργου «Outland», το οποίο υλοποιήθηκε από το ίδιο σχεδόν εταιρικό σχήμα με επιτυχία κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο στο πλαίσιο του Προγράμματος Ελλάδα-Βουλγαρία 2007 – 2013.