Η λίστα που δημοσίευσε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Σε εφαρμογή του άρθρου 221 παρ.10 του Ν.4412/2016, δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Κομοτηνής η λίστα με τα έργα που προτίθεται να δημοπρατήσει το προσεχές διάστημα η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Η δημοπράτηση των 7 έργων που περιλαμβάνονται στη λίστα θα γίνει με ανοιχτό διαγωνισμό, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων φτάνει στο ποσό των 4.570.000 ευρώ.

Αναλυτικά, τα τεχνικά έργα που πρόκειται να δημοπρατηθούν και να εκτελεστούν προσεχώς στην Κομοτηνή και στους οικισμούς του Δήμου είναι τα κάτωθι:

  1. «Αντικατάσταση φθαρμένων ιστών οδοφωτισμού και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Κομοτηνής», προϋπολογισμού 450.000 ευρώ.
  2. «Συντηρήσεις κτιρίων ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής 2017», προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ.
  3. «Συντηρήσεις-διαμορφώσεις εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Δήμου Κομοτηνής 2017» προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ.
  4. «Συντηρήσεις-διαμορφώσεις εσωτερικής οδοποιίας πόλης Κομοτηνής 2017» προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ.
  5. «Συντηρήσεις παιδικών χαρών Δήμου Κομοτηνής 2017» προϋπολογισμού 500.000 ευρώ.
  6. «Συντηρήσεις διδακτηρίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2017», προϋπολογισμού 350.000 ευρώ.
  7. «Συντηρήσεις διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2017», προϋπολογισμού 270.000 ευρώ.