Ξεκινά σήμερα Τετάρτη 1-2-2017, στον Δήμο Κομοτηνής, η υποβολή αιτήσεων για τους δικαιούχους του προγράμματος Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

 Η υποβολή γίνεται είτε ηλεκτρονικά, απ’ ευθείας από τους ενδιαφερόμενους, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης  που χρησιμοποιούν για υποβολή φορολογικής δήλωσης (TAXIS NET) στην ιστοσελίδα www.keaprogram.gr, είτε, εφόσον είναι κάτοικοι του Δήμου Κομοτηνής, στα ΚΕΠ Κομοτηνής, ΚΕΠ Αιγείρου, ΚΕΠ Νέου Σιδηροχωρίου, και στις υπηρεσίες: Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών-Πρόνοια (Φιλικής Εταιρείας και Φιλίππου – ώρες εξυπηρέτησης 09.00-13.00) και Πολυλειτουργικό Κέντρο (Γ.Μαρασλή 1 – ώρες εξυπηρέτησης 09.00-13.00). Κάτοικοι άλλων Δήμων απευθύνονται στους οικείους Δήμους.

Απαραίτητα στοιχεία  που πρέπει να έχει μαζί του ο/η ενδιαφερόμενος/η:

  1. ΑΜΚΑ όλων των μελών του νοικοκυριού (ενήλικες και ανήλικοι).
  2. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού και όσων ανηλίκων διαθέτουν ΑΦΜ.
  3. Αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης (IBAN) του αιτούντα (είτε είναι κύριος δικαιούχους του λογαριασμού είτε συνδικαιούχος).
  4. Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail).
  5. Οικονομικά στοιχεία (πχ Ε1, εκκαθαριστικό, εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ κά)
  6. Εάν διαθέτετε κάρτα ανεργίας, την κάρτα ανεργίας θεωρημένη.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.keaprogram.gr