Συνεργασία Δήμου και Πανεπιστημίου για την τοποθέτηση κλωβού και οργάνων μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων.

Αποτελεί γενική διαπίστωση ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει αύξηση των ρύπων στην ατμόσφαιρα της πόλης μας, είτε πρόκειται για διοξείδιο του θείου, είτε για αιωρούμενα σωματίδια, είτε για διοξείδιο του αζώτου, είτε για μονοξείδιο του άνθρακα. Μέχρι σήμερα, όμως, δεν υπήρχε η δυνατότητα μέτρησής τους, με συνέπεια να καθίσταται αδύνατη η εφαρμογή οποιασδήποτε πολιτικής αντιμετώπισης των κινδύνων που ανακύπτουν.

Στο αδιέξοδο αυτό φιλοδοξεί να απαντήσει η συνεργασία του Δήμου Κομοτηνής με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, από την οποία θα προκύψει η τοποθέτηση κλωβού και οργάνων μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έδωσε τη συναίνεσή του για την υπογραφή της συγκεκριμένης σύμβασης, ανοίγοντας τον δρόμο για την τοποθέτηση του παραπάνω εξοπλισμού. Αυτός θα διατεθεί δωρεάν από  το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, ενώ την παρακολούθηση για 14 μήνες θα αναλάβει ως Επιστημονικά Υπεύθυνη η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του ΔΠΘ, κ. Γλυκερία Λούπα. Η κ. Λούπα θα συντάσσει τις απαραίτητες εκθέσεις προόδου, που σχετίζονται με το φυσικό και επιστημονικό αντικείμενο του έργου, ενώ σε περίπτωση που προκύψουν δημοσιεύσεις στον διεθνή επιστημονικό Τύπο θα συνταχθεί μία τελική ολοκληρωμένη τεχνική έκθεση.

Τη σχετική ενημέρωση έκανε στο δημοτικό συμβούλιο ο Δήμαρχος Γιώργος Πετρίδης.

Εκτιμάται ότι με την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου, τα αποτελέσματα του οποίου θα εισαχθούν εκ νέου στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα διαθέτουν ένα σημαντικό εργαλείο για λήψη μέτρων, που θα διασφαλίζουν τη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και πρωτίστως την υγεία των πολιτών.

Έμφαση θα δοθεί στα παράγωγα καύσης τζακιών και σομπών.

Σχετική πρόταση είχε υποβάλλει και τον περασμένο Οκτώβριο η δημοτική παράταξη του “Σπάρτακου” δια του επικεφαλής της Κώστα Καραΐσκου ο οποίος χαρακτήρισε την εξέλιξη “πολύ σημαντική”.

Ο συνολικός προϋπολογισμός υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του συγκεκριμένου έργου ανέρχεται στο ποσό των 7.526,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για 14 μήνες, και θα καταβληθεί από τον Δήμο Κομοτηνής στον Ειδικό Λογαριασμό Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.