Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Κομοτηνής, ενημερώνει τους κατοίκους του, ότι για το εφάπαξ επίδομα για τη στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μπορούν να απευθύνονται  στη Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών (Φιλικής Εταιρείας και Φιλίππου).

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στο τηλέφωνο 25310-22535 (κ. Δημήτρης Οικονομίδης).