Από τον Δήμο Κομοτηνής ανακοινώνεται, ότι από σήμερα Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2015, έως και τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2015, στα δύο Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), θα λειτουργούν Γραφεία Εξυπηρέτησης όσων επιθυμούν να υποβάλουν με αποκλειστική τους ευθύνη ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, αλλά δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Πληροφορίες παρέχονται από την Αντιδημαρχία Διοίκησης και Συντονισμού (2531352443, Δημήτριος Καρακώτσιος).