– Επίσης, διατηρούνται ως έχουν τα τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης.

Τη μη αναπροσαρμογή των συντελεστών ισχυόντων τελών για το έτος 2017, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα τέλη:

– Ακίνητης περιουσίας.

– Διαμονής παρεπιδημούντων.

– Χρήσης δημοτικών κτημάτων – έργων.

– Χρήσης των δημοτικών νεκροταφείων.

Για τα υπόλοιπα ισχύοντα τέλη αποφάσισε τα εξής (πάντα για το 2017):

1) Για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού:

Α. Τη μη αναπροσαρμογή.

Β. Την απαλλαγή, σύμφωνα και με τη διάταξη του άρθρου 13 του Ν.4368/2016, εκτός των ομάδων που αναφέρονται στην υπ΄αριθμ. 339/2007 Α.Δ.Σ., και των:

–  τριτέκνων,

–  μονογονεϊκών οικογενειών.

–  μακροχρόνια ανέργων, εφόσον το εισόδημα ετησίως είναι εντός του οριζόμενου από τις αρμόδιες αρχές αφορολόγητου ορίου.

2) Για τα τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης:

Α. Τη μη αναπροσαρμογή τους ώστε να παραμείνουν ως έχουν, ήτοι:

– τιμή ωριαίας κάρτας στο ποσό των 0,50 €.

– τιμή  κάρτας μόνιμου κατοίκου στο ποσό των 20 € μηνιαίως.

– τιμή κάρτας στάθμευσης κατά μήκος της διαδρομής του ποδηλατοδρόμου και των οδών ήπιας κυκλοφορίας, στο ποσό των 0,30 € για χρονική διάρκεια 30 λεπτών της ώρας, την οποία θα προμηθεύονται από το Ταμείο του Δήμου – με έκπτωση 5% οι ιδιοκτήτες περιπτέρων, καταστημάτων ψιλικών και  μίνι μάρκετ.

Επίσης, οι ειδικές κατηγορίες επαγγελματιών όπως γιατροί, φαρμακοποιοί κ.λπ., για την εξυπηρέτηση των πελατών τους, μπορούν να προμηθεύονται την κάρτα αυτή από το Ταμείο του Δήμου, στην κανονική της τιμή των 0,30 €.

Β. Την κατάργηση της κάρτας στάθμευσης «επαγγελματία» εντός του Δημοτικού Πάρκινγκ (112/2013 ΑΔΣ), καθώς αυτό έχει εκμισθωθεί σε ιδιώτη.

3) Για τα τέλη διαφήμισης:

  1. A. Τη μη αναπροσαρμογή για τις κατηγορίες Α΄, Γ΄ και Δ΄, και

Β. Στην κατηγορία Β’, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2946/2001, ισχύουν τα κάτωθι:

– Για τις φωτεινές επιγραφές σε στέγες περιπτέρων και διαφημίσεις που γίνονται με ηλεκτρονικές εφημερίδες, το τέλος διαφήμισης ορίζεται στα 45 €/τ.μ.

– Για τις φωτεινές επιγραφές σε άλλους χώρους το τέλος ορίζεται στα 20 €/τ.μ.

– Για τις μη φωτιζόμενες επιγραφές το τέλος ορίζεται στα 10 €/τ.μ.

Η επιβολή του διοικητικού προστίμου για την αυθαίρετη τοποθέτηση, χωρίς άδεια του Δήμου, ανέρχεται στο ποσό των 1.467 €.

4) Για τα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων:

Α. Τη μη αναπροσαρμογή, και

Β. Τον καθορισμό του τέλους Λαϊκών Αγορών, ως εξής:

– Λαϊκή Αγορά Κομοτηνής: 1.782,00 € : 1.782 τρέχοντα μέτρα = 1 € ανά τ.μ.

  1. Λαϊκή Αγορά Νέου Σιδηροχωρίου: 96,11 € : 200 τρέχοντα μέτρα = 0,48 € ανά τ.μ.
  2. Λαϊκή Αγορά Αιγείρου: 167,74 € : 344 τρέχοντα μέτρα = 0,49 € ανά τ.μ.