Την απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2017, βάσει του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει σήμερα, των απόρων, των ατόμων με αναπηρίες, των πολυτέκνων, των τριτέκνων, των μονογονεϊκών οικογενειών και των μακροχρόνια ανέργων, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους είναι εντός των ορίων που προβλέπονται από την ΚΥΑ οικ. 494/7-4-2015 (ΦΕΚ 577/09-4-2015), αποφάσισε ομοφώνως το δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής.

Εξάλλου (πάντα για το 2017), η ίδια απόφαση προβλέπει τη μη αναπροσαρμογή των ιδίων τελών για το ευρύτερο κοινό, καθώς και τη μη αναπροσαρμογή των τελών:

– Ακίνητης περιουσίας.

– Διαμονής παρεπιδημούντων.

– Χρήσης δημοτικών κτημάτων – έργων.

– Χρήσης των δημοτικών νεκροταφείων.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα ισχύοντα τέλη η απόφαση προβλέπει:

Για τα τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης:

  • μη αναπροσαρμογή  / παραμένουν ως έχουν, δηλαδή:

– τιμή ωριαίας κάρτας στο ποσό των 0,50 €.

– τιμή  κάρτας μόνιμου κατοίκου στο ποσό των 20 € μηνιαίως.

– τιμή κάρτας στάθμευσης κατά μήκος της διαδρομής του ποδηλατοδρόμου και των οδών ήπιας κυκλοφορίας, στο ποσό των 0,30 € για χρονική διάρκεια 30 λεπτών της ώρας, την οποία θα προμηθεύονται από το Ταμείο του Δήμου – με έκπτωση 5% οι ιδιοκτήτες περιπτέρων, καταστημάτων ψιλικών και  μίνι μάρκετ.

  • Οι ειδικές κατηγορίες επαγγελματιών όπως γιατροί, φαρμακοποιοί κ.λπ., για την εξυπηρέτηση των πελατών τους, μπορούν να προμηθεύονται την κάρτα αυτή από το Ταμείο του Δήμου, στην κανονική της τιμή των 0,30 €.
  • Κατάργηση της κάρτας στάθμευσης «επαγγελματία» εντός του Δημοτικού Πάρκινγκ (112/2013 ΑΔΣ), καθώς αυτό έχει εκμισθωθεί σε ιδιώτη.

Για τα τέλη διαφήμισης:

A. Μη αναπροσαρμογή για τις κατηγορίες Α΄, Γ΄ και Δ΄, και

Β. Στην κατηγορία Β’, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2946/2001, ισχύουν τα κάτωθι:

– Για τις φωτεινές επιγραφές σε στέγες περιπτέρων και διαφημίσεις που γίνονται με ηλεκτρονικές εφημερίδες, το τέλος διαφήμισης ορίζεται στα 45 €/τ.μ.

– Για τις φωτεινές επιγραφές σε άλλους χώρους το τέλος ορίζεται στα 20 €/τ.μ.

– Για τις μη φωτιζόμενες επιγραφές το τέλος ορίζεται στα 10 €/τ.μ.

Η επιβολή του διοικητικού προστίμου για την αυθαίρετη τοποθέτηση, χωρίς άδεια του Δήμου, ανέρχεται στο ποσό των 1.467 €.

Για τα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων:

Α. Μη αναπροσαρμογή, και

Β. Καθορισμό του τέλους Λαϊκών Αγορών, ως εξής:

– Λαϊκή Αγορά Κομοτηνής: 1.782,00 € : 1.782 τρέχοντα μέτρα = 1 € ανά τ.μ.

– Λαϊκή Αγορά Νέου Σιδηροχωρίου: 96,11 € : 200 τρέχοντα μέτρα = 0,48 € ανά τ.μ.

– Λαϊκή Αγορά Αιγείρου: 167,74 € : 344 τρέχοντα μέτρα = 0,49 € ανά τ.μ.