Στον ορατό κίνδυνο να περιέλθουν οι Δήμοι σε τέτοιο αδιέξοδο που να μην μπορούν να καλύψουν δαπάνες μισθοδοσίας, παιδικών σταθμών, αποκομιδής απορριμμάτων, και λοιπών κοινωνικών αναγκών, εστίασε ο Δήμαρχος Κομοτηνής και μέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) κ. Γιώργος Πετρίδης, κατά τη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων ΑΜ-Θ για την επίμαχη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που υποχρεώνει τους Δήμους να μεταφέρουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Αναφερόμενος στην απόφαση της ΚΕΔΕ να μην υπακούσουν οι Δήμαρχοι στην ΠΝΠ, σημείωσε πως “επιλέγουμε την παράβαση καθήκοντος από το να αθετήσουμε τον όρκο που δώσαμε να υπηρετούμε τους πολίτες”.