Πιάστηκαν από την “τσιμπίδα” των Ελεγκτών του ΕΟΠΥΥ.

Δέκα γιατροί από τη Ροδόπη συγκαταλέγονται σύμφωνα με τους ελεγκτές του ΕΟΠΥΥ στο σκάνδαλο με τις υπερβολικές συνταγογραφήσεις επιθεμάτων κατακλίσεων, ενώ πρωταθλητής της ΑΜ-Θ στις εικονικές συνταγογραφήσεις, “αναδεικνύεται” ο νομός Έβρου με τριάντα τρεις υπόλογους γιατρούς.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ιατρούς που χρησιμοποιούσαν πλαστή φωτογραφία η οποία υποτίθεται ανήκε στο σώμα του ασθενούς, καθώς και αναληθείς γνωματεύσεις για σακχαρώδη διαβήτη σε πολλούς ασφαλισμένους, προκειμένου να ξεπεράσουν τις δεσμεύσεις που ισχύουν από το 2015 για τη συνταγογράφηση.

Ο  ΕΟΠΥΥ συνέκρινε τις φωτογραφίες και διαπίστωσε πως περισσότεροι από χίλιοι γιατροί σε όλη τη χώρα συνταγογράφησαν επιθέματα σε διαφορετικούς ασθενείς προσκομίζοντας την ίδια φωτογραφία!

Ο αριθμός των γιατρών ανά νομό της Περιφέρειας ΑΜ-Θ που έπεσαν στην “τσιμπίδα” των ελέγχων του ΕΟΠΥΥ:

Ξάνθη 13
Ροδόπη 10
Έβρος 33
Καβάλα 14
Δράμα 10
Σύνολο ΑΜ-Θ 80

Στο πόρισμα των ελεγκτών του ΕΟΠΥΥ αναφέρεται:

“Διερευνήθηκε υπόθεση με βάση στοιχεία της Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ, όπου διαπιστώθηκε ότι πλέον των 1.000 ιατρών παραβαίνουν την οδηγία του ΕΟΠΥΥ περί έκδοσης ηλεκτρονικής γνωμάτευσης για χορήγηση επιθεμάτων κατακλίσεων με χρήση και της εικόνας του έλκους. Χρησιμοποιείται δηλαδή η ίδια φωτογραφία βλάβης, από διαφορετικούς ιατρούς ή τον ίδιο γιατρό, για διαφορετικούς ασφαλισμένους, με χρήση αναληθών στοιχείων (ανεύρεση φωτογραφιών βλάβης δέρματος που επισυνάφθηκαν σε περισσότερες της μίας γνωμάτευσης). Οι φωτογραφίες έλκους ταυτοποιήθηκαν μεταξύ τους με τη μέθοδο της ψηφιακής ανάλυσης από τη Δ/νση Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ. Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις δηλώθηκε αναληθώς στη γνωμάτευση και η συνύπαρξη νόσου σακχαρώδους διαβήτη σε ασφαλισμένους στους οποίους χορηγήθηκαν επιθέματα”.