Οι μέρες αυτές, μέρες γιορτής, ας γίνουν και μέρες περισυλλογής και εσωτερικών ανατροπών… Για να γίνουμε λίγο καλύτεροι, για να κάνουμε τον γύρω κόσμο λίγο καλύτερο… ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!