• Για το ζήτημα η ΚΕΔΕ έχει συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου όπου θα συμμετάσχει και ο Δήμαρχος Κομοτηνής.

Κάθετα αντίθετος στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Εσωτερικών για τη θέσπιση θέσεων Διοικητικών Γραμματέων στους Δήμους και στις Περιφέρειες ως επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας των υπηρεσιών τους, αλλά και για την κατάργηση της στελέχωσης των Νομικών Προσώπων των Δήμων από αιρετά αυτοδιοικητικά στελέχη, τάσσεται ο Δήμαρχος Κομοτηνής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) κ. Γιώργος Πετρίδης, θεωρώντας ότι έτσι θα αφαιρεθούν αρμοδιότητες από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και κατ’ επέκταση από τους ίδιους τους πολίτες που δεν θα έχουν λόγο και έλεγχο.

Ο κ. Πετρίδης εκφράζει ενστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν και θα ελέγχονται οι Διοικητικοί Γραμματείς, ενώ καυτηριάζει την προωθούμενη διαδικασία επιλογής των μελών των Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων των Δήμων από το Μητρώο Επιτελικών στελεχών Δημόσιας Διοίκησης και όχι από αιρετούς, «ουσιαστικά η θέληση της τοπικής κοινωνίας που ελέγχει και κρίνει τους αιρετούς, υποκαθίσταται και απαξιώνεται, και η εκτελεστική εξουσία που έχει εκλεγεί από τους πολίτες, μετατρέπεται σε απλό παρατηρητή χωρίς καμία δυνατότητα σχεδιασμού και παρέμβασης».

Οι προωθούμενες αλλαγές 

Σε πρόσφατη συνεδρίαση της αρμόδιας Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Γ. Μπαλάφα, τέθηκε το θέμα της τροποποίησης του άρθρου 6 του Ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής Προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις», και πιο συγκεκριμένα προτάθηκε η σύσταση θέσεων Διοικητικών και Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων στους Δήμους και στις Περιφέρειες της χώρας οι οποίοι θα τίθενται επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας των υπηρεσιών των Δήμων! Χαρακτηριστικά η πρόταση αναφέρει ότι θα «αναλαμβάνουν την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής του αρμόδιου για διορισμό οργάνου», ενώ ταυτόχρονα, στο άρθρο 8 του νόμου, προσδιορίζεται νέα διαδικασία επιλογής των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών, Υποδιοικητών, Διευθυνόντων Συμβούλων και μελών των Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων των Δήμων, που θα προέρχονται αποκλειστικά από το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης!

Μια παρεμφερής θέση με αυτή των Διοικητικών Γραμματέων αλλά όχι με αυτό το επίπεδο παρέμβασης, υφίσταται ήδη, αυτή των Γενικών Διευθυντών, που στον Δήμο Κομοτηνής ωστόσο είναι ανενεργός λόγω της υποστελέχωσης που δεν επιτρέπει τη μετακίνηση υπαλλήλου στη θέση αυτή.