Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όχι μόνο στηρίζει τη συνέχιση της λειτουργίας της Οικοκυρικής Σχολής Ξάνθης, η οποία λειτουργεί ανελλιπώς από το 1946 παρέχοντας πλούσιο πολιτιστικό και κοινωνικό έργο, αλλά καταβάλλει εδώ και έναν χρόνο προσπάθειες για τον σκοπό αυτό.

Χαρακτηριστικότερη ενέργεια, είναι η αποστολή στις 9/7/2015 προς το αρμόδιο Υπουργείο, εγγράφου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, η οποία εισηγείται την Πιστοποίηση της Σχολής ως Φορέα που παρέχει Κοινωνικό έργο.

Κι αυτό, διότι αν και η Σχολή είχε πιστοποιηθεί το 2010 (ΦΕΚ 1390Β), το Υπουργείο Υγείας αρνείται να ανανεώσει την πιστοποίησή της, με αποτέλεσμα αυτή να οδηγείται σε κλείσιμο.

Ταυτόχρονα, παρεμβάσεις του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Παυλίδη, δυστυχώς δεν απέδωσαν, ωστόσο σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας, «η προσπάθειά μας στο πλαίσιο των νομοθετικών ορίων, συνεχίζεται».