– «Δεν διαπραγματευόμαστε όμως τη διοικητική και οικονομική μας αυτοτέλεια».

Για τον τρόπο με τον οποίο εκδόθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου περί υποχρεωτικής μεταφοράς και μετακίνησης των διαθέσιμων πόρων των Περιφερειών σε ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και για την εποικοδομητική συνάντηση των Περιφερειαρχών με τον Πρωθυπουργό, στην οποία ο κ. Τσίπρας δεσμεύτηκε ότι η μεταβίβαση των πόρων θα είναι προσωρινή και θα αποκατασταθεί η οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των Περιφερειών, ενημέρωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κ. Γιώργος Παυλίδης, και το Σώμα, με μία αρνητική ψήφο, ενέκρινε τη στήριξη της εθνικής προσπάθειας διάσωσης της χώρας.

Χαρακτηριστικά ο κ. Παυλίδης σημείωσε: «Βιώσαμε στην ΑΜ-Θ τον περασμένο χειμώνα δύσκολη κατάσταση από τις φυσικές καταστροφές. Είχαμε και έχουμε ανάγκη από χρηματοδοτήσεις για να επανέλθει η ζωή στις πληγείσες περιοχές. Αγωνιζόμαστε γι’ αυτό. Αντί για ενίσχυση η Κυβέρνηση αποφάσισε το παραπάνω μέτρο. Οι Περιφέρειες είναι θεσμός της Πολιτείας και στον βαθμό που μπορούν, συμβάλλουν στη διατήρηση ρευστότητας, διαθέτοντας μέρος από τους πόρους που προορίζονται για έργα. Το κάνουν και θα το κάνουν για το μικρό μεταβατικό διάστημα δύο μηνών περίπου που δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός. Έτσι αναιρούμε το πάγωμα της συμμόρφωσης στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που είχαμε αποφασίσει. Θεωρούμε όμως ουσιώδη την ομαλή ροή των χρηματοδοτήσεων των έργων από τα διαθέσιμά μας, καθώς επίσης και την πλήρη επαναφορά της Διοικητικής και Οικονομικής Αυτοτέλειας που είναι για μας κόκκινη γραμμή».