Στο διήμερο Αναπτυξιακό Συνέδριο με θέμα “Φυσικό Αέριο και Ανάπτυξη”, που πραγματοποιήθηκε 4 και 5 Νοεμβρίου 2015 στην Αθήνα, κλήθηκε ως ομιλητής ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ κ.Γιώργος Παυλίδης.

Κατά την παρέμβασή του:

– Περιέγραψε την κατάσταση των ήδη διερχόμενων από την Περιφέρεια αγωγών φυσικού αερίου, αλλά και αυτών που προγραμματίζονται ή συζητούνται.

– Τόνισε ότι εκτός από τριάντα πέντε επιχειρήσεις μεγάλης κατανάλωσης, δεν υπάρχει σύνδεση για μαζική και οικιακή χρήση.

– Παρουσίασε αναλυτικά τη μεγάλη επιβάρυνση της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, που βρίσκεται στην πλέον ψυχρή ζώνη της χώρας, με έμμεσους φόρους.

ΠΦΑ 2– Ανέδειξε την αδικία και τη μεγάλη αντίφαση, να προσδιορίζεται πολιτικά και τεχνοκρατικά, αλλά και να επιβαρύνεται ως “ενεργειακός κόμβος” η Περιφέρεια ΑΜ-Θ, ενώ ταυτόχρονα, με προσχηματικό τρόπο, να αποκλείεται από τη χρήση της φθηνής πηγής ενέργειας και να μην υπάρχουν δίκτυα χαμηλής τάσης.

– Επισήμανε πως δεν πρέπει να υπάρχει άναρχη και ασυντόνιστη διέλευση των αγωγών, αποφασιζόμενη μάλιστα ερήμην της κοινωνίας, η οποία επιβαρύνει και διαιρεί τον αναπτυξιακό πεδινό χώρο, που είναι μια λωρίδα γης καθ’ όλο το μήκος της.

– Τόνισε ότι η Περιφέρεια ΑΜ-Θ ήδη ενέταξε, ενεργώντας πρωτοποριακά, δράση διείσδυσης και κατασκευής υποδομών διανομής φυσικού αερίου στις πέντε μεγάλες πόλεις της (Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη), συνεργάστηκε με τη ΔΕΠΑ, και δια της ΕΥΔ, μετά και  από την ιδιωτική χρηματοδότηση που εξασφάλισε έως τα 21,6 εκατομμύρια ευρώ της πρώτης φάσης του έργου, προχωρεί στο επόμενο διάστημα σε ανάλογη Πρόσκληση. Ενεργεί, δε, ταυτόχρονα, για την ανεύρεση όλων των απαιτούμενων ιδιωτικών πόρων για την ολοκλήρωση του έργου στο σύνολο των πέντε πόλεων.

– Τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα ανταποδοτικό τέλος υπέρ της κοινωνίας της Περιφέρειας για όλες τις διελεύσεις, όπως έπρεπε να συμβαίνει.