ΠΑΥΛΙΔΗΣ-3Κατά την ενημερωτική συνάντηση που έλαβε χώρα στην Κομοτηνή, με παρουσία των νυν αλλά και των νεοεκλεγέντων Δημάρχων της Περιφέρειας για την πορεία κατάρτισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού προγράμματος (ΠΕΠ) Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΑΜ-Θ) 2014-2020, ο νεοεκλεγείς Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Παυλίδης:

– Σημείωσε ότι το πρόγραμμα ΠΕΠ-ΑΜΘ τα προηγούμενα χρόνια παρουσίασε κοινότυπο συντηρητισμό, με αποτέλεσμα τη διαπιστωμένη πλέον αναδιαρθρωτική-αναπτυξιακή αδράνεια στην Περιφέρεια και τη διαρκή πτώση του εγχώριου ΑΕΠ.

– Κατέθεσε (προ 15νθημέρου), ολοκληρωμένη πρόταση στη Διαχειριστική Αρχή και στην Ομάδα Εργασίας να περιληφθεί στον πυρήνα της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής του ΠΕΠ-ΑΜΘ ως νέος πυλώνας ο τουρισμός, σε όλες του τις μορφές. Στόχος να καταστεί η  Περιφέρεια τουριστικός προορισμός αριστείας (ως δέσμη επιμέρους διακριτών προορισμών), με ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα και στοιχεία έδρασης το άθικτο περιβάλλον και τον πολιτισμό και με ενεργοποίηση πολυεπίπεδης, πολυτομεακής και πολλών κατηγοριών χρηματοδότηση.

– Ανέφερε ότι σταθερή θέση και γνώμονας των εντάξεων νέων έργων προσδιορίζεται η καθαρή συνεισφορά στην αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, η καταπολέμηση της ανεργίας και η αναπτυξιακή-κοινωνική αναγκαιότητά τους.

– Επισήμανε ότι «δεν μπορούμε να εντάσσουμε έργα σ’ αυτήν την κρίσιμη οικονομικά περίοδο που θα κάνουν απόσβεση μετά από 100-200 χρόνια, αλλά επιβάλλεται να στοχεύουμε σε έργα άμεσης απόδοσης και ωφέλειας για την κοινωνία. Οι πόροι είναι πεπερασμένοι και το κάθε ευρώ πρέπει να είναι αποδοτικό άμεσα».

– Υπογράμμισε ότι  πολυδάπανες μελέτες που εξελίσσονται ειδικά στην προσπελασιμότητα (οδοποιία, σιδηροδρομικές συνδέσεις, κ.λπ.),εντάχθηκαν χωρίς συγκροτημένη πρόβλεψη πόρων, τα δε μεγέθη των αντίστοιχων διατεθειμένων  πόρων των προγραμμάτων (ΠΕΠ- τομεακών κλπ) είναι πολύ μικρότερα, υποπολλαπλάσια των εκτιμώμενων προϋπολογισμών των μελετών.

– Τόνισε ότι αποτελεί σταθερή επιδίωξη η αξιοποίηση και η αναπτυξιακή συνέργεια του ΠΕΠ με κάθε τομεακό διασυνοριακό ή άλλο πρόγραμμα, στη λογική της μεγιστοποίησης των πόρων και της συμπληρωματικότητας των προγραμμάτων.

– Τέλος ζήτησε τεχνοκρατική πρόνοια από τους υπηρεσιακούς παράγοντες για την αντιμετώπιση των οξύτατων προβλημάτων της καθημερινότητας και της κοινωνικής αλληλεγγύης και με πόρους του νέου ΠΕΠ.