Το 2017 να φέρει στη ζωή μας νέα ελπίδα, νέες προσδοκίες, και να αφήσει στο παρελθόν τις πίκρες. Αγάπη, ειρήνη, σε όλο τον κόσμο.

Γιάννης Μουρτίδης – Δημοτικός Σύμβουλος Κομοτηνής.