– Λαφαζάνης-Αποστόλου: «Στηρίζουμε την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης».

– Αξιοπρεπείς τιμές με βάση το περσινό τιμολόγιο για τη φετινή παραγωγή.

– Ο Δ. Γιαννακίδης νέος Δ/νων Σύμβουλος, μετά από πρόταση της ηγεσίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης.

Σε κοινή τους δήλωση ο αρμόδιος Υπουργός κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης και ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Ευάγγελος Αποστόλου, αναφέρουν:

«Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την παραγωγική αναζωογόνηση της χώρας, στηρίζουμε πλήρως την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ) και τονίζουμε την ανάγκη να εφαρμοστεί ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της βιομηχανίας, το οποίο ως έναν από τους κύριους στόχους του, θα πρέπει να έχει τη στήριξη και ενδυνάμωση της τευτλοκαλλιέργειας και των τευτλοπαραγωγών στη χώρα μας.

Στην κατεύθυνση αυτή προτείνουμε να αναλάβει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΒΖ ο Δημήτρης Γιαννακίδης, πετυχημένο, δοκιμασμένο και έμπειρο ανώτατο στέλεχος της βιομηχανίας.

Δηλώνουμε ότι για την εκκίνηση της φετινής τευτλοκαλλιέργειας στηρίζουμε ένα τιμολόγιο για τους τευτλοπαραγωγούς, το οποίο θα καθιστά βιώσιμη την καλλιέργειά τους και θα τους αποδίδει ένα αξιοπρεπές εισόδημα με βάση το περσινό τιμολόγιο».