ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (2)Έκτακτη συνεδρίαση, λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, θα πραγματοποιήσει το δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής, την ερχόμενη Δευτέρα 5 του μηνός και ώρα 13:00.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν το Σώμα, είναι:

1. Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων για την προβολή τους, καθώς και άλλων λεπτομερειών.

2. Μερική αναμόρφωση του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου για 3η φορά.

3. Έκτακτη ανάγκη απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών στο Θερινό Θέατρο Κομοτηνής και εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου.