Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης (ΣΤ΄ Κ.Ο.ΜΑ.Θ.), βραβεύτηκε μαζί με άλλους φορείς, κατά την 4η Απολογιστική Εκδήλωση του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» στη Θεσσαλονίκη.

Η τιμητική αυτή διάκριση, ουσιαστικά επιβραβεύει την πολιτική ενός Οργανισμού που επιθυμεί τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την πράξη, αλλά και την ενίσχυση της συνεργασίας με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Εδώ και αρκετά χρόνια, η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης, ως ένας οργανισμός με πλήθος αντικειμένων που σχετίζονται με την προστασία της άγριας πανίδας και του περιβάλλοντος, αλλά και με την οικονομία, τη δημόσια υγεία, τη διοίκηση και την επικοινωνία, δέχεται για πρακτική άσκηση φοιτητές και σπουδαστές από διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Τον έπαινο και την τιμητική πλακέτα παρέλαβε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νίκος Καλογεράκος, ο οποίος δήλωσε: «Στα χρόνια αυτά δεν μετανιώσαμε που ανοίξαμε τις πόρτες της Ομοσπονδίας σε νέα παιδιά. Κάθε άλλο. Κερδίσαμε ανθρώπους και έργο, πιστεύω ότι δώσαμε  ευκαιρίες, όχι μόνο για εμπλουτισμό βιογραφικών αλλά και για απόκτηση εμπειρίας. Ενδεικτικά αναφέρω τη δημοσίευση άρθρων από τους φοιτητές, αλλά και την παρουσίαση της δουλειάς τους σε συνέδρια».