οκ 33Οι εκτάσεις ανατολικά και δυτικά της Βιστωνίδας λίμνης στη Ροδόπη, συμπεριλαμβάνονται στις τριάντα επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος, καθώς είναι από τις πιο προσβεβλημένες περιοχές. Το πρόγραμμα προβλέπει για αυτές τις εκτάσεις, αμειψισπορά ή αγρανάπαυση.

Μια εξόχως ενδιαφέρουσα ημερίδα κατά την οποία παρουσιάστηκαν το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), και το πρόγραμμα αντιμετώπισης του μείζονος προβλήματος της νιτρορύπανσης των υπόγειων υδάτων, στο οποίο εντάχθηκε για πρώτη φορά η Ροδόπη, διοργάνωσε ο Σύλλογος Επιχειρήσεων Εμπορίας Αγροτικών Εφοδίων Ροδόπης.

“Ως σύλλογος, στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας που αναπτύσσουν τα μέλη μας με όλους τους εμπλεκόμενους στον πρωτογενή τομέα (αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς, κ.ά.), και με τη βεβαιότητα ότι συναποτελούμε όλοι μαζί τον καθοριστικό παράγοντα στην παραγωγή ποιοτικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων επ’ ωφελεία της τοπικής οικονομίας, αναλάβαμε την πρωτοβουλία να διοργανώσουμε ημερίδα για τα διαθέσιμα σήμερα χρηματοδοτικά εργαλεία του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης”, σημείωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του συλλόγου Δημήτρης Χαρίτου, ο οποίος υπογράμμισε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της “Δράσης 10.01.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική χρήση” – πιο γνωστό ως πρόβλημα νιτρορύπανσης.

Εκ των ομιλητών της ημερίδας, ο Διευθυντής Διαχείρισης του ΠΑΑ, Νικόλαος Μανέτας.

Εκ των εμπειροτέρων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για το πρόβλημα της νιτρορύπανσης των υπόγειων νερών από γεωργική χρήση, ο εκ Θεσσαλίας Δρ Θεόδωρος Καρυώτης, Γεωπόνος/Εδαφολόγος/Ερευνητής, υπήρξε ο πρώτος που το 1993 ασχολήθηκε με το θέμα στην περιοχή της Ροδόπης, συντάσσοντας τον πρώτο εδαφολογικό χάρτη της περιοχής.

Οι εκτάσεις ανατολικά και δυτικά της Βιστωνίδας λίμνης στη Ροδόπη, συμπεριλαμβάνονται στις τριάντα επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος, καθώς είναι από τις πιο προσβεβλημένες περιοχές. Το πρόγραμμα προβλέπει για αυτές τις εκτάσεις, αμειψισπορά ή αγρανάπαυση, όπως σημείωσε ο Γεωπόνος και Μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωπόνων, Χαράλαμπος Διαμαντής.

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ