Τον Πρόεδρο Γεώργιο Ρεντζούλα, Υπολοχαγό  (ΥΠ-Π), και τον Γραμματέα Παναγιώτη Σαντοριναίο, Υπολοχαγό (ΦΔΒ), της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, δέχτηκε δέχτηκε στον γραφείο του  και σε εγκάρδιο κλίμα ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης κ. Νίκος Τσαλικίδης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης ενημερώθηκε για τον σκοπό και τα μέσα λειτουργίας της Ένωσης, ενώ αναλύθηκε το νομικό πλαίσιο λειτουργίας που διέπει τα στρατιωτικά σωματεία.

Δόθηκαν δεσμεύσεις και από τις δύο πλευρές για αμφίδρομη επικοινωνία προκειμένου να αναδεικνύονται και να επιλύονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα όποια  προβλήματα των στρατιωτικών που διαμένουν στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης.