– Τροχοπέδη στην εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών, ο Ν. 4.412/2016.

– Έργα για την περαιτέρω αντιπλημμυρική θωράκιση του Ορμενίου δεν μπορούν να υλοποιηθούν εξ αιτίας του νέου νόμου.

%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%83Πρόκειται για Νόμο που αποτελείται συνολικά από…379 άρθρα, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στο ΦΕΚ (08/08/2016) χωρίς να δοθεί μεταβατική περίοδος, και αφορά όλες τις δημόσιες συμβάσεις· είτε έργων είτε μελετών είτε προμηθειών είτε παροχής υπηρεσιών.

Σε ότι αφορά γενικότερα τις δημόσιες συμβάσεις έργων, υπάρχουν πλείστα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, και αυτά συνίστανται κυρίως στην έκδοση των κατά του νόμου αυτού υπουργικών αποφάσεων και των εφαρμοστικών εγκυκλίων.

Κατ’ αρχήν, όπως χαρακτηριστικά μας επισημαίνει ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου κ. Δημήτρης Πέτροβιτς, εν αναμονή της έκδοσης των νέων πρότυπων τευχών δημοπράτησης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, δεν μπορούν να δημοπρατηθούν έργα – συνεπώς και οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας ΑΜ-Θ εν προκειμένω δεν μπορούν να δημοπρατήσουν πριν την έκδοση αυτών των νέων πρότυπων διακηρύξεων…

%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1-6Ακόμη, σύμφωνα με τον νέο Νόμο, οι Επιτροπές Διαγωνισμών θα απαρτίζονται από τεχνικούς υπάλληλους που θα προκύπτουν μετά από ηλεκτρονική κλήρωση και οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο λεγόμενο Μητρώο Μελών Επιτροπών Δημοσίων Συμβάσεων το οποίο ΘΑ συσταθεί και θα τηρείται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει να προηγηθεί η έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία θα καθορίζει τον τρόπο, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις εγγραφής, τα καθήκοντα των εγγεγραμμένων, μέχρι και τα πειθαρχικά τους αδικήματα. Σε ότι αφορά, δε, τις ηλεκτρονικές κληρώσεις, αναπτύσσεται – ΔΕΝ έχει αναπτυχθεί ακόμη δηλαδή…– στη Γενική Γραμματεία Υποδομών, Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων. Και πάλι, όπως σημειώνει ο κ. Πέτροβιτς, η Περιφέρεια αναμένει την απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και των κατά περίπτωση καθ’ ύλην άλλων Υπουργών, με την οποία θα ρυθμιστούν τα ειδικότερα ζητήματα της λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος κληρώσεων, οι τεχνικές προδιαγραφές εφαρμογής του, οι όροι χρήσης του, οι τεχνικές λεπτομέρειες διασύνδεσής του με άλλες εφαρμογές (όπως π.χ. το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων), κ.ά.

Πέραν αυτών, ο νέος Νόμος προβλέπει πως η αρμόδια τεχνική υπηρεσία της όποιας αναθέτουσας αρχής, προκειμένου να διεξάγει τη διαδικασία σύναψης σύμβασης, την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου, θα πρέπει να διαθέτει την ελάχιστη στελέχωση προκειμένου να ανταποκριθεί επαρκώς στα έργα που εκτελεί, ανάλογα με το μέγεθος και την πολυπλοκότητά τους. Και αυτή η ελάχιστη στελέχωση με τον αριθμό και τις ειδικότητες των τεχνικών υπαλλήλων και τα προσόντα τους, αναμένεται να καθοριστεί πάλι με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εντός…έξι μηνών από τη δημοσίευση του νόμου.

Αυτά είναι μερικά μόνο ζητήματα που αντιμετωπίζει (και) η Περιφέρεια ΑΜ-Θ, όπως υπογραμμίζει ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου, την ώρα που η απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών σε ερώτημα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) σχετικά με την εφαρμογή του Νόμου, είναι πως η ισχύς του δεν αναστέλλεται, και πως έχει δημιουργηθεί ένα link στο οποίο οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα, τα οποία θα…συγκεντρωθούν και θα…απαντηθούν μέσω εγκυκλίων!

%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%87%cf%89%ce%bc%ce%b1-%ce%bf%cf%81%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%85-2Κώλυμα με την αντιπλημμυρική ενίσχυση του Ορμενίου

Ένα από το πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα κωλύματος, μείζονος σημασίας έργου για την Περιφέρεια ΑΜ-Θ και πιο συγκεκριμένα για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, αφορά τη μεταφορά χωμάτων στον οικισμό του Ορμενίου, προκειμένου αφενός να υπερυψωθεί τμήμα του παρέβριου αναχώματος, και αφετέρου να κατασκευαστεί ένα ακόμη ανάχωμα περιμετρικά του οικισμού, προκειμένου αυτός να θωρακιστεί έτι περαιτέρω απέναντι σε τυχόν πλημμυρικά φαινόμενα ενόψει της χειμερινής περιόδου. Για την εν λόγω εργολαβία, με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Παυλίδη έχει εγκριθεί κονδύλι 50.000 ευρώ, ωστόσο το έργο δεν μπορεί να προχωρήσει ελέω του επίμαχου νόμου…