ΒΑΜΒΑΚΙΤο πρώτο Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων της φετινής περιόδου, με στόχο την ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών της περιοχής, εξέδωσε η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου σε συνεργασία με το Π.Κ.Π.Φ.Π.Ε. Καβάλας.

Στο Δελτίο τονίζεται:

– Γενικά οι φυτείες παρουσιάζουν μια οψίμιση περίπου 15 ημερών.

– Οι πρώιμες φυτείες εδώ και λίγες μέρες βρίσκονται στο στάδιο έναρξης της ανθοφορίας.

– Οι συλλήψεις του δικτύου των παγίδων (15 πράσινου και 4 ρόδινου) είναι πολύ χαμηλές, και

οι επιτόπιοι έλεγχοι που πραγματοποίησαν γεωπόνοι της Υπηρεσίας έδειξαν ότι δεν υπάρχει προς το παρόν προσβολή από πράσινο και ρόδινο σκουλήκι.

– Επίσης δεν παρατηρήθηκαν προσβολές από εχθρούς του βαμβακιού (Λύγκος, Τετράνυχος, Αφίδες), που να δικαιολογούν ψεκασμούς με εντομοκτόνα, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις.

– Υπενθυμίζεται ότι το κατώτατο όριο πυκνότητας επέμβασης για τον τετράνυχο, είναι όταν  εμφανίζεται τετράνυχος στο 30–50% κ.μ.ο. των φύλλων, και στις Αφίδες η ύπαρξη 25 ατόμων κ.μ.ο. ανά φύλλο σε δείγμα 100 φύλλων.

Οι βαμβακοκαλλιεργητές πρέπει να ελέγχουν τις φυτείες τους κάθε δυο-τρεις μέρες και ΜΟΝΟ εάν διαπιστώσουν 6-8 ζωντανά σκουλήκια στις 100 κορυφές ή ένα ζωντανό σκουλήκι ανά μέτρο, θα πρέπει να προβούν άμεσα σε χημική καταπολέμηση με τα κατάλληλα και εγκεκριμένα εντομοκτόνα.

– Μεγαλύτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις φυτείες όπου έχουν ήδη γίνει επεμβάσεις με εντομοκτόνα, στις πολύ όψιμες, και σε αυτές που έχουν πληγεί από χαλάζι και δέχθηκαν αζωτούχα λίπανση.

– ΠΡΟΣΟΧΗ: οι προληπτικές και άσκοπες επεμβάσεις με εντομοκτόνα σε αυτήν τη χρονική περίοδο είναι ζημιογόνες, διότι πέρα από το οικονομικό κόστος, εξοντώνουν τα ωφέλιμα έντομα που βρίσκονται στις βαμβακοφυτείες με συνέπεια την προσβολή από εχθρούς κυρίως από τη δεύτερη γενιά του πράσινου σκουληκιού και από τετράνυχο.

Οι βαμβακοκαλλιεργητές, σε περίπτωση που παρατηρήσουν κάποια προσβολή, μπορούν να απευθύνονται στους γεωπόνους της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου, στα τηλέφωνα 2551357165-2551357167-2551357168-2551357169, καθώς και στα τοπικά γραφεία Φερών, Τυχερού, Σουφλίου.