Η “Θερμοκήπια Θράκης Α.Ε.”, μέλος του ομίλου “Πλαστικά Θράκης Α.Β.Ε.Ε.”, ζητά να προσλάβει νέο Γεωπόνο, απόφοιτο ΑΕΙ, ηλικίας μέχρι 30 ετών – Κωδικός θέσης: ΓΠ07.

Περιγραφή θέσης:
• Γεωπόνος θερμοκηπίου υδροπονίας.

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο συναφούς αντικειμένου ΑΕΙ.
• Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί ανάλογα.
• Οργανωτικές ικανότητες.
• Αναλυτική σκέψη, δεξιότητες επικοινωνίας, ικανότητα αποτελεσματικής και γρήγορης επίλυσης θεμάτων του αντικειμένου του.
• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Απαραίτητη προϋπόθεση ο νέος γεωπόνος να ζει στην ευρύτερη περιοχή του νομού Ξάνθης.

Η εταιρεία προσφέρει:
• Ευχάριστο και σταθερό εργασιακό περιβάλλον.
• Ευκαιρίες συνεχούς εκπαίδευσης και προσωπικής ανάπτυξης.
• Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

Αποστολή e-mail στο pgavriilidis@thraceplastics.gr ή στο φαξ 2541061043, με την ένδειξη ΓΠ07.