Σε Γενική Συνέλευση καλεί τα μέλη του ο Ενιαίος Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ροδόπης, την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής (Γρ. Μαρασλή), με θέματα ημερήσιας διάταξη τα εξής:

1. Διοικητικός απολογισμός έτους 2014.

2. Ενημέρωση για την εκλογή αντιπροσώπων στο συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ και καθορισμός ημερομηνίας εκλογών.

3. Εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής για την παραπάνω εκλογική διαδικασία

Για τη διευκόλυνση των υπαλλήλων και προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια από τις Υπηρεσίες τους, θα τηρηθεί παρουσιολόγιο και θα χορηγηθεί αν απαιτηθεί σχετική βεβαίωση.