• (φωτό: ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ευάγγελος Αποστόλου, με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας κ. Φιλ Χόγκαν).

Στις θετικές ρυθμίσεις για την Ελλάδα που προβλέπει ο νέος ορισμός για τον βοσκότοπο, στον οποίο θα περιλαμβάνεται πλέον πέραν της ποώδους βλάστησης, και η θαμνώδης ξυλώδης βλάστηση, εστίασε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου κατά την παρέμβαση του στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. στο Λουξεμβούργο, όπου συζητήθηκε η πρόταση «Omnibus», με την οποία αναθεωρείται σε μερικά σημεία η σημερινή ΚΑΠ.

Η παρέμβαση του κ. Αποστόλου:

«Πολλά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

Μεταξύ άλλων αναφέρομαι:

-στη διατήρηση  του κανόνα 50/50.

-στη δυνατότητα της ετήσιας  αναθεώρησης των εθνικών  αποφάσεων για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις.

-στον πολύ σημαντικό για τη χώρα μου ορισμό για τον βοσκότοπο. Με τον νέο ορισμό  θα περιλαμβάνονται, πέραν της αγρωστώδους ή της ποώδους βλάστησης, και άλλα είδη που χαρακτηρίζουν το μεσογειακό τοπίο, όπως τα θαμνώδη ξυλώδη φυτά τα οποία αποτελούν φυσική πηγή διατροφής των αιγοπροβάτων στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Ελλάδος.

Ωστόσο θεωρούμε ότι υπάρχουν σημεία που θα μπορούσαν να βελτιωθούν περαιτέρω. Θα μπορούσε να επιδιωχθεί περισσότερη ευελιξία για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις με τη διεύρυνση των επιλέξιμων τομέων στη βάση της εθνικής στρατηγικής κάθε κράτους-μέλους. Επιπλέον, η δημιουργία μηχανισμού αντιμετώπισης τυχόν υπερβάσεων των ποσοτικών ορίων, θα βελτίωνε τη νομική ασφάλεια και την αποφυγή δημοσιονομικών διορθώσεων. Για τους Νέους Γεωργούς θεωρούμε ότι η πρόταση της Επιτροπής για κατάργηση του ορίου έκτασης βάση του οποίου χορηγείται το πριμ του 25%, θα βελτίωνε την απορροφητικότητα των πόρων που διατίθενται για τον σκοπό αυτό. Γνωρίζουμε ότι πολλά κράτη-μέλη είναι θετικά προς την εθελοντική εφαρμογή της έννοιας του ενεργού γεωργού. Εντούτοις, λόγω της κριτικής που έχει δεχθεί ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ, θα περιμέναμε, στην παρούσα φάση τουλάχιστον, μια τάση αυστηροποίησης και όχι χαλάρωσης των κριτηρίων. Με δεδομένο ότι την παρούσα χρονική περίοδο τροποποιείται και ο δημοσιονομικός κανονισμός, θα μπορούσε να εξεταστεί η απλούστευση της διαχείρισης του αποθεματικού κρίσης, ώστε όταν αυτό δεν χρησιμοποιείται, να μεταφέρεται στην επόμενη χρονιά. Η πρόταση της Κύπρου για τις περιφερειακές κρίσεις μόνο θετικά μπορεί να αξιολογηθεί. Η αναθεώρηση της εργαλειοθήκης έναντι έκτακτων κινδύνων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα των κρατών-μελών, και κυρίως αυτών που λειτουργούν στην περιφέρεια, με κύριο κριτήριο τη μείωση του εισοδήματος. Είναι και δική μας επιδίωξη η βελτίωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Από πλευράς μου θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμβάλλουμε με συμβιβαστικό πνεύμα στην καλύτερη δυνατή έκβαση αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας».