ΕΛΤΑ 2Απολύτως παράνομες χαρακτήρισε ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Λέναδρος Ρακιντζής, με ανακοίνωσή του, τις επιχορηγήσεις και ενισχύσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών αλλά και τις οικονομικές ατασθαλίες στις εκροές χρηματικών ποσών για έξοδα κίνησης, ταξίδια, αποζημιώσεις και άλλες δαπάνες, που έφερε στο φως η έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας.

Η ανακοίνωση του κ. Ρακιντζή αναφέρει:

«Με αφορμή δημοσιεύματα για την ΠΟΣΤ των ΕΛΤΑ, διευκρινίζονται τα εξής:

α. Το Γραφείο μας διενήργησε έλεγχο στα ΕΛΤΑ το 2011, για τη διερεύνηση της νομιμότητας των οικονομικών ενισχύσεων / επιχορηγήσεων της ΠΟΣΤ από τα ΕΛΤΑ κατά το χρονικό διάστημα 1999-2010.

β. Όπως προέκυψε από τον έλεγχο, το συνολικό ποσό που εισέρρευσε προς την Ομοσπονδία κατά το ελεγχθέν χρονικό διάστημα (από τις συνδρομές των εργαζομένων και από τις πάσης φύσεως επιχορηγήσεις / ενισχύσεις των ΕΛΤΑ), ανέρχεται σε 16 εκατομμύρια ευρώ περίπου.

γ. Τόσο οι ενισχύσεις / επιχορηγήσεις της Ομοσπονδίας από τα ΕΛΤΑ, όσο και η παρακράτηση εισφορών από τη μισθοδοσία των εργαζομένων και απόδοσή τους απευθείας στην Ομοσπονδία, προσκρούουν ευθέως στον ν. 1264/1982. Μάλιστα, για την παρακράτηση εισφορών από εργαζόμενους και την απόδοσή τους απευθείας σε δευτεροβάθμια σωματεία, υπάρχουν αποφάσεις του ΣτΕ και του Εφετείου Αθηνών που τις κρίνουν παράνομες και αντισυνταγματικές.

δ. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου ιδιωτικών φορέων, επομένως δεν είχε τη δυνατότητα ελέγχου των δαπανών της ΠΟΣΤ.

ε. Η Έκθεση Ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος διενήργησε προκαταρκτική εξέταση. Στο πλαίσιο αυτής, έδωσε εντολή στην Οικονομική Αστυνομία να προβεί σε φορολογικό έλεγχο της ΠΟΣΤ για την τετραετία 2007-2010. Ο έλεγχος αυτός, σύμφωνα και με το Δελτίο Τύπου της Οικονομικής Αστυνομίας, αφορούσε εισροές περίπου 8 εκατομμυριών ευρώ από συνδρομές εργαζομένων και επιχορηγήσεις / ενισχύσεις, και ανέδειξε πλήθος σοβαρών παρατυπιών και ατασθανλιών διαχείρισης».

 

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, κ. Λ. Ρακιντζής
Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, κ. Λ. Ρακιντζής

Το σκάνδαλο

Σκάνδαλο μεγατόνων στη συνδικαλιστική οργάνωση των ΕΛΤΑ με μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών, για την περίοδο 2007-2010, φέρνει στο φως η έρευνα που ολοκλήρωσε η Οικονομική Αστυνομία.

Αποκαλύπτονται οι παράνομες οικονομικές ενισχύσεις προς το Σωματείο αλλά και απίστευτες οικονομικές ατασθαλίες για έξοδα κίνησης, ταξίδια στο εξωτερικό, αποζημιώσεις κ.λπ.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι σε πολλές περιπτώσεις οι δαπάνες δεν καταγράφονταν ποτέ στα βιβλία του Σωματείου, και δεν υπήρχαν καν παραστατικά των δαπανών αυτών.

Από τα πρώτα στοιχεία, η κομπίνα που είχε στηθεί ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ μόνο στο κομμάτι των παράνομων επιδοτήσεων. Το ποσό μπορεί να είναι μεγαλύτερο και να φτάνει τα 28 εκατ. Ευρώ, και να αφορά και τα ταξιδιάκια και τις λοιπές δαπάνες χωρίς παραστατικά. Τον λόγο έχει πλέον η Δικαιοσύνη, καθώς η ογκώδης δικογραφία έχει φτάσει στα χέρια των δικαστών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον πέντε συνδικαλιστές της ΠΟΣΤ βρίσκονται στα χέρια της δικαιοσύνης.

Στην ανακοίνωση της Οικονομικής Αστυνομίας αναφέρονται τα εξής:

«Ολοκληρώθηκε πολύμηνη εκτεταμένη έρευνα, στο πλαίσιο Προκαταρκτικής Εξέτασης, που διενεργήθηκε μετά από παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, για την πραγματοποίηση φορολογικού ελέγχου σε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική Οργάνωση – Ομοσπονδία, για τη χρονική περίοδο 2007-2010.

Στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης αστυνομικής έρευνας, και από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, εξετάσθηκαν, αναλύθηκαν και αξιοποιήθηκαν στοιχεία τα οποία συνέλεξε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, καθώς και δεδομένα τα οποία είχαν περιληφθεί σε Έκθεση Ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, που αφορούσε στη νομιμότητα των οικονομικών ενισχύσεων / επιχορηγήσεων από νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με αποδέκτη την Ομοσπονδία.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη Ομοσπονδία είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική Οργάνωση των επαγγελματικών σωματείων των εργαζομένων του παραπάνω νομικού προσώπου, ενώ ως προς τη νομική της μορφή, είναι Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα, από την ενδελεχή επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων και στοιχείων, σε συνδυασμό με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει και ρυθμίζει τη λειτουργία των συνδικαλιστικών Οργανώσεων, προέκυψαν μεγάλες παρατυπίες στις επιχορηγήσεις & ενισχύσεις της Ομοσπονδίας από το ως άνω νομικό πρόσωπο (εισροές χρημάτων), αλλά και οικονομικές ατασθαλίες στις εκροές χρηματικών ποσών από την Ομοσπονδία προς τα μέλη της, μεταξύ των οποίων σε έξοδα κίνησης, ταξίδια στο εσωτερικό, το εξωτερικό, αποζημιώσεις κ.ά. δαπάνες.

Όπως διαπιστώθηκε, για την τετραετία 2007-2010, στην οποία επικεντρώθηκε η έρευνα, υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νομοθετικές διατάξεις και διαδικασίες σε εισροές μεγάλων χρηματικών ποσών προς την Ομοσπονδία.

Πιο αναλυτικά, οι παρατυπίες αυτές αφορούν :

• Σε ποσό ύψους 5.642.592,54 ευρώ, το οποίο εισέρρευσε στην συνδικαλιστική οργάνωση μέσω λογαριασμού του παραπάνω νομικού προσώπου, με τις κρατήσεις / συνδρομές των εργαζόμενων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα Διακοπών, στη λειτουργία του Παραθεριστικού Κέντρου, και γενικότερα στις συνδρομές που προβλέπονται από το καταστατικό της για τα μέλη της.

• Σε ποσό ύψους 2.370.472,28 ευρώ, που εισέρρευσε μέσω άλλου λογαριασμού, ο οποίος αφορούσε στις επιχορηγήσεις του παραπάνω νομικού προσώπου προς την Ομοσπονδία, στο πλαίσιο υλοποίησης των όρων των Εθνικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που έχουν υπογραφεί μεταξύ τους.

• Επίσης, κατά την αντιπαραβολή των στοιχείων του λογιστηρίου του νομικού προσώπου με το Βιβλίο Ταμείου που τηρούσε η συνδικαλιστική οργάνωση, διαπιστώθηκε ότι εισπράξεις και πληρωμές, συνολικού ποσού 2.178.252,15 ευρώ, το οποίο αφορούσε στη λειτουργία των προγραμμάτων “Διακοπών” και “Παραθεριστικού Κέντρου” αντίστοιχα, δεν είχαν καταγραφεί όπως προβλέπεται στο Βιβλίο Ταμείου της.

Επιπλέον, διαπιστώθηκαν οικονομικές ατασθαλίες στις εκροές χρημάτων από την Ομοσπονδία προς τα μέλη της, οι οποίες αφορούσαν κυρίως σε έξοδα κίνησης, ταξίδια, αποζημιώσεις και άλλες δαπάνες.

Πιο αναλυτικά :

• Κατά την επεξεργασία εντολών πληρωμής που είχαν εκδοθεί με αιτιολογία Έξοδα κίνησης – Λειτουργικών Επιτροπών, Έξοδα κίνησης Δ.Σ. κ.λπ., που αφορούσαν αποζημιώσεις μελών της, προέκυψε ότι ορισμένες κατηγορίες εξόδων για αποζημίωση, οι οποίες είχαν καταχωρηθεί με συγκεκριμένες κωδικές ονομασίες και ενδείξεις, δεν προσδιορίζονται στις αντίστοιχες κατηγορίες αποζημίωσης που προβλέπονται τόσο στο καταστατικό όσο και στον κανονισμό λογαριασμού αλληλεγγύης του Σωματείου.

• Όσον αφορά στα αποτελέσματα ελέγχου των δαπανών της Ομοσπονδίας που προέρχονται από την χορήγηση αποζημιώσεων στα μέλη της για ταξίδια, προέκυψε ότι πολλές εντολές πληρωμής, είτε δεν συνοδεύονται από κανένα παραστατικό – αποδεικτικό τόσο της πραγματοποίησης όσο και του συνολικού πραγματικού κόστους των ταξιδιών, είτε συνοδεύονται από μέρος παραστατικών (μεταφορικών μέσων ή ξενοδοχείων).

Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, μέλη της φαίνεται να έχουν λάβει παραπάνω αποζημίωση από την προβλεπόμενη για ημερησία δαπάνη, διαμονή και διανυθέντα χιλιόμετρα.

Καταγράφηκαν ακόμα περιπτώσεις υπέρβασης αποζημίωσης για κάλυψη ημερησίας δαπάνης και για κάλυψη δαπάνης διανυθέντων χιλιομέτρων.

Χαρακτηριστικό είναι ότι συνολικά 463 εντολές πληρωμής για αποζημίωση ταξιδιών εντός της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ποσού 228.115,59 ευρώ, δεν συνοδεύονται από κανένα παραστατικό αποδεικτικό τόσο της πραγματοποίησης όσο και του συνολικού πραγματικού κόστους των ταξιδιών.

Από τα παραστατικά των ταξιδιών που ελέχθησαν για τις περιπτώσεις που προκύπτουν οι ημερομηνίες τέλεσης αυτών, μέλη της Ομοσπονδίας φαίνεται να έχουν λάβει και παραπάνω αποζημίωση ύψους 23.264 ευρώ σε σχέση με την προβλεπόμενη, για ημερησία δαπάνη, διαμονή και διανυθέντα χιλιόμετρα.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε για τη συγκεκριμένη υπόθεση με τα αποτελέσματα της έρευνας, έχει υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών».

Αντιδράσεις

Για «έωλες κατηγορίες» κάνει λόγο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ), ενώ καταγγέλλει την Οικονομική Αστυνομία ότι παίζει «επικοινωνιακό παιχνίδι σπίλωσης του συνδικαλιστικού κινήματος», καθαρά «πολιτικού χαρακτήρα». Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μόλις έγινε γνωστή η έρευνα για κατασπατάληση εκατομμυρίων ευρώ από συνδικαλιστές των ΕΛΤΑ, η ΠΟΣΤ υποστηρίζει πως πρόκειται για επανάληψη παλαιότερης ιστορίας του 2011, όταν διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος από το ΣΔΟΕ και την Οικονομική Αστυνομία, λίγο πριν από την εξαγγελία της πώλησης των ΕΛΤΑ. «Στο ίδιο έργο θεατές», τονίζει χαρακτηριστικά, και προσθέτει πως «τα οικονομικά του συνδικάτου για άλλη μία φορά χρησιμοποιούνται ως επικοινωνιακό αντίβαρο στους αγριεμένους από τη φορολογική επιδρομή συμπολίτες μας».

Τα έσοδα

Η ΠΟΣΤ υπογραμμίζει με έμφαση πως το σύνολο των εσόδων του συνδικάτου προέρχεται από τις εισφορές των εργαζομένων, και αμφισβητεί ανοικτά τα συμπεράσματα της έρευνας, καθώς όπως υποστηρίζει, αθροίζονται διαφορετικής προέλευσης ποσά, υπολογίζονται δύο και τρεις φορές τα ίδια ποσά, συγκεντρώνονται ποσά που αφορούν ολόκληρη πενταετία σε μία χρήση, και ποινικοποιούνται οι εισφορές των εργαζομένων.

Επιφυλάχθηκε παράλληλα να δώσει το συντομότερο δυνατό στη δημοσιότητα τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία που «θα διαψεύσουν τις δόλιες ανακρίβειες που θίγουν το συνδικαλιστικό κίνημα ως συλλογική οντότητα, αλλά και στο επίπεδο των στελεχών του».

Σε ανάλογο πνεύμα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γιώργος Βασιλόπουλος, μιλώντας στο «Εθνος», εξέφρασε την πεποίθηση πως η έρευνα θα καταπέσει, ενώ αναρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να εμπλέκεται η Οικονομική Αστυνομία σε μια τέτοια ιστορία.

Το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δεν τοποθετήθηκε επί της υπόθεσης, και παρέπεμψε στη διοίκηση των ΕΛΤΑ. Από τη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων του Οργανισμού έγινε γνωστό πως δεν θα υπάρξει επίσημο σχόλιο, αφού η υπόθεση βρίσκεται στον εισαγγελέα και αφορά παλαιότερες διοικήσεις των ΕΛΤΑ.

πηγή: imerisia.gr