ΑΜΦΙΠΟΛΗ 2Η συνέχιση των ανασκαφικών εργασιών από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών στον λόφο Καστά, έφερε στο φως έναν ακέραιο ανθρώπινο σκελετό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, ο σκελετός βρέθηκε εντός και εκτός κιβωτιόσχημου τάφου, κατασκευασμένου από πωρόλιθους, με εξωτερικές διαστάσεις 3,23 μ. μήκος, 1,56 μ. πλάτος, και 1 μ. σωζόμενο ύψος, που εντοπίστηκε σε βάθος 1,60 μ. από τους σωζόμενους λίθους του δαπέδου του τρίτου θαλάμου (το συνολικό ύψος του οποίου από την κορυφή της θόλου έως τον πυθμένα του τάφου είναι 8,90 μ.). Ωστόσο βρέθηκαν και ορθοστάτες από την ανωδομή του τάφου, που κάνουν τους αρχαιολόγους να πιστεύουν ότι το ύψος του έφτανε τουλάχιστον στο 1,80 μ. Εντός του τάφου είναι δημιουργημένη επιμήκης βάθυνση πλάτους 0,54 μ. και μήκους 2,35 μ., που πρόκειται για τη θέση στην οποία τοποθετήθηκε ξύλινο φέρετρο. Ακόμη, βρέθηκαν διάσπαρτα, σιδερένια και χάλκινα καρφιά, καθώς και οστέινα και γυάλινα διακοσμητικά στοιχεία του φέρετρου.

Η ταυτότητα του νεκρού

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο ταφικό συγκρότημα είναι ένα δημόσιο έργο που για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκε η μεγαλύτερη ποσότητα μαρμάρου που έχει ποτέ χρησιμοποιηθεί στη Μακεδονία, ενώ για μια ακόμη φορά υπογραμμίζεται η μοναδικότητά του, η οποία μαρτυρείται από τα δομικά του στοιχεία: Τύμβος ύψους 33 μ. και επ᾽ αυτού το βάθρο με το υπερμέγεθες λιοντάρι, πρωτοφανούς συνολικού ύψους 15,84 μ. Οι σφίγγες, οι καρυάτιδες, και το υπέροχο ψηφιδωτό με την αρπαγή της Περσεφόνης, αλλά και τα μαρμάρινα ζωγραφισμένα επιστύλια, τα οποία αυτή τη στιγμή συντηρούνται στο εργαστήριο του Μουσείου Αμφίπολης. Επομένως, κατά το Υπουργείο Πολιτισμού, πρόκειται για μνημείο μοναδικής και πρωτότυπης σύνθεσης ποικίλων χαρακτηριστικών, για μια εξαιρετικά ακριβή κατασκευή, το κόστος της οποίας είναι προφανώς απίθανο να είχε αναληφθεί από ιδιώτη, και συνεπώς πρόκειται πιθανότατα για μνημείο αφηρωισμένου νεκρού, δηλαδή θνητού στον οποίον αποδόθηκαν λατρευτικές τιμές από την κοινωνία της εποχής του καθώς ήταν εξέχουσα προσωπικότητα. Το ανθρωπολογικό υλικό θα εξεταστεί από ειδικούς επιστήμονες και θα γίνουν όλες οι έρευνες τις οποίες απαιτεί η σύγχρονη επιστήμη.

Η άμπωτη της λίμνης αποκάλυψε εκατό ακόμη μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη του μνημείου

Την ίδια ώρα, και προκειμένου να δρομολογηθούν οι εργασίες αποκατάστασης του μνημείου, μελετώνται συστηματικά τα διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη τα οποία έχουν ταυτιστεί και αποδοθεί στον περίβολο. Πρόκειται για πεντακόσια περίπου μαρμάρινα μέλη που βρίσκονται στη γύρω περιοχή, εκεί όπου σήμερα είναι τοποθετημένο το λιοντάρι, ενώ καθώς αποσύρθηκαν προ ολίγων ημερών τα νερά της λίμνης Κερκίνης, αποκαλύφθηκαν περισσότερα από εκατό μέλη του περιβόλου, όπως γείσα, ορθοστάτες και στέψεις, που είχαν μεταφερθεί το 1936 από την Ούλεν, η οποία είχε αναλάβει την κατασκευή του φράγματος της Κερκίνης. Παράλληλα, εσωτερικά και εξωτερικά του τάφου, έχει γίνει έλεγχος και δειγματοληψία των ιζημάτων, όπως και γεωτρητικός έλεγχος του υπεδάφους του, ώστε να διαπιστωθεί το γεωλογικό υπόβαθρο. Τα ιζήματα αποτελούνται από εναλλαγές άμμου και μάργας, λιμναίας προέλευσης. Τις επόμενες ημέρες προβλέπεται η ολοκλήρωση του κοσκινίσματος των χωμάτων, η ολοκλήρωση των υποστυλωτικών εργασιών και η συνέχιση των εργασιών συντήρησης, τόσο του μνημείου όσο και των ευρημάτων στο εργαστήριο του Μουσείου της Αμφίπολης. Ιδiαίτερη έμφαση δίνεται στη συντήρηση των τμημάτων του ελλείποντος μέρους του ψηφιδωτού.

ΑΜΦΙΠΟΛΗ 5

Γεωφυσικές διασκοπίσεις

Η γεωφυσική διασκόπιση του χώρου θα γίνει από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπό τη διεύθυνση  του Καθηγητή Γ. Τσόκα, μετά από πρόταση του Πρύτανη του Ιδρύματος Καθηγητή Π. Μήτκα – το ΑΠΘ έχει θέσει στη διάθεση του Υπουργείου Πολιτισμού όχι μόνο την τεχνογνωσία του αλλά και πόρους του. Για τη διερεύνηση του Τύμβου θα χρησιμοποιηθεί κυρίως η μέθοδος της ηλεκτρικής τομογραφίας, στην ανάπτυξη της οποίας έχει συμβάλλει καθοριστικά το συγκεκριμένο εργαστήριο. Η μέθοδος συνίσταται στην ηλεκτρική απεικόνιση του υπεδάφους, παρόμοια με την ιατρική τομογραφία. Έχει, δε, αποδώσει, σε εξερεύνηση άλλων τύμβων (Απολλωνία, Κιλκίς, Βεργίνα, Αργολίδα, κ.α.).

Συνέντευξη Τύπου και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ανασκαφής

Στις 22 Νοεμβρίου στο Μουσείο της Αμφίπολης, ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κ. Τασούλας θα δώσει συνέντευξη σχετικά με τα ευρήματα και την επόμενη φάση των ανασκαφικών εργασιών, ενώ στις 29 Νοεμβρίου στο Υπουργείο Πολιτισμού, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της ανασκαφικής περιόδου, από την έφορο Αρχαιοτήτων Σερρών κ. Κ. Περιστέρη και τους συνεργάτες της.

ΑΜΦΙΠΟΛΗ 1

ΑΜΦΙΠΟΛΗ 6