640 κιλά βιολογικής τομάτας, προσέφερε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Κέντρο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Δήμου Αθηναίων.

Η τομάτα παρήχθη στο πανεπιστημιακό αγρόκτημα στο πλαίσιο ερευνητικών και επιστημονικών εργασιών του Εργαστηρίου Γεωργίας, από ομάδα προπτυχιακών  και μεταπτυχιακών φοιτητών (Χρύσα Βλασσοπούλου, Κώστα Μακρυγιάννη, Νάσια Θεοδωροπούλου, Στέφανο Καλυβιώτη και Κέλλυ Τριανταφύλλου), υπό την επίβλεψη του καθηγητή Γεωργίας Δημητρίου Μπιλάλη.

τοματες2Η εργασία της επιστημονικής ομάδας ξεκίνησε στις αρχές Μαΐου και ολοκληρώθηκε με τη συγκομιδή στις 30 και 31 Ιουλίου και την προσφορά του συνόλου της παραγωγής στο Κέντρο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Δήμου Αθηναίων.

Η ομάδα των φοιτητών όχι μόνον εργάστηκε συστηματικά στο ερευνητικό αντικείμενο, αλλά ανέδειξε και την κοινωνική προσφορά ως μέρος της επιστημονικής της ανάπτυξης.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέρει συστηματικά την παραγωγή των αγροκτημάτων του σε δομές αλληλεγγύης που υποστηρίζουν πολίτες ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, ασπαζόμενο δε το σύνθημα του Δήμου Αθηναίων «ό,τι σου περισσεύει, κάποιος το χρειάζεται», υλοποιεί το όραμα της αλληλεγγύης μεταξύ των Αθηναίων.