Μετεωρολογικό σταθμό του οποίου τη λειτουργία θα αναλάβει το ΔΠΘ (στην πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής), χρηματοδοτεί ο Δήμος Κομοτηνής.

Η περιοχή της Κομοτηνής αλλά και η ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης δεν διαθέτει μετεωρολογικό σταθμό, με συνέπεια οι καιρικές προβλέψεις να γίνονται από διάφορα μοντέλα που παράγονται από άλλους σταθμούς, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα αποκλίσεις στις προγνώσεις του καιρού ακόμη και από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η λειτουργία του σταθμού, που εντάσσεται σε ένα δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών που φιλοδοξεί να αναπτύξει το ΔΠΘ (ήδη υπάρχει ένας στην Ξάνθη και σχεδιάζεται η εγκατάσταση ενός ή δύο και στον Έβρο), θα βοηθήσει τους κατοίκους της περιοχής, ιδιαίτερα δε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες όπως οι αγρότες οι εργασίες των οποίων εξαρτώνται άμεσα από τα καιρικά φαινόμενα, αλλά και τα όργανα της πολιτικής προστασίας, για λήψη μέτρων τα οποία έχουν ως σκοπό την προστασία των πολιτών.

Τα ευρήματα μάλιστα και η βάση δεδομένων του σταθμού, θα παρέχονται ελεύθερα online στον κάθε πολίτη.

Τη σύναψη προγραμματικής σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του ΔΠΘ ενέκρινε ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο, όπου εισηγήθηκε το θέμα ο αντιπρύτανης οικονομικών του πανεπιστημίου Φώτης Μάρης.

Το κόστος εγκατάστασης σύμφωνα με το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στις 9.550 €.

Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου θα συσταθεί Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από δύο εκπροσώπους του ΔΠΘ με αναπληρωτές, και έναν εκπρόσωπο του Δήμου με αναπληρωτή.

Η διάρκεια της σύμβασης έχει οριστεί στους 12 μήνες από την υπογραφή της.