Ο Νίκος Κοτζιάς από την Κομοτηνή όπου μίλησε, συντάχθηκε με τις περισσότερες από τις συνταγματικές αλλαγές που προτείνει η κυβέρνηση, ωστόσο κατέθεσε και δύο προτάσεις του ΠΡΑΤΤΩ που προκάλεσαν αίσθηση.

Η μία αφορά την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, για την οποία πρότεινε τη δημιουργία εκλεκτορικού σώματος που θα απαρτίζεται από βουλευτές, από εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και από κληρωτούς πολίτες.

Η έτερη, για την οποία μάλιστα χειροκροτήθηκε κιόλας, αφορά τις μυστικές υπηρεσίες και τα απόρρητα κονδύλια, που πρότεινε να τεθούν υπό τον κοινοβουλευτικό έλεγχο.