Το έργο «Κεντρική Υποδομή για την Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Εγγράφων μεταξύ των φορέων του Δημοσίου, με προηγμένες Ψηφιακές Υπογραφές», παρουσίασαν οι Υπουργοί, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, και  Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη.

Πρόκειται για έργο-σταθμό για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη χώρα, το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Το σύστημα, το οποίο βρίσκεται ήδη σε πλήρη λειτουργία στο Υπουργείο ΨΗΠΤΕ και χρησιμοποιείται από τους εξακόσιους υπαλλήλους του, θα εγκατασταθεί σε υποδομή εθνικού cloud και προβλέπει την παροχή 150.000 ψηφιακών υπογραφών με στόχο τη σταδιακή κάλυψη όλων των δικαιούχων υπαλλήλων.

Θα αξιοποιεί τις ψηφιακές τεχνολογίες και θα οδηγήσει σε βελτιστοποίηση, αυτοματοποίηση, και σημαντική επιτάχυνση της διεκπεραίωσης των εργασιών. Τα έγγραφα θα διακινούνται με αξιοπιστία, διαφάνεια και ασφάλεια, ενώ ο εντοπισμός τους θα γίνεται με ταχύτητα, αποκλείοντας κάθε περίπτωση απώλειάς τους. Την ίδια στιγμή οι πολίτες θα εξυπηρετούνται ταχύτερα και ευκολότερα, κάτι που θα βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών του Δημοσίου.

Η ετήσια εξοικονόμηση (η οποία είναι αισθητή ήδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του συστήματος), θα φτάσει για το Δημόσιο στα 380 εκατ. ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 22,5 εκατ. ευρώ (θα καλυφθεί από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων).

Στα δομικά στοιχεία του έργου περιλαμβάνονται:

  • κεντρικός κόμβος διακίνησης εγγράφων με παροχή αποδεικτικών παράδοσης.
  • πρωτόκολλα επικοινωνίας για τη διασύνδεση τοπικών συστημάτων ηλεκτρονικής ανταλλαγής εγγράφων.
  • τήρηση ιστορικού των εγγράφων σε κρυπτογραφημένη μορφή.
  • δυνατότητα ιχνηλασιμότητας και λειτουργική αρχειοθέτηση όλων των εγγράφων του Δημοσίου.
  • εκπαίδευση χρηστών, διαχειριστών και χειριστών του συστήματος.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, κατά την παρουσίαση, τόνισε: «Έχουμε μπει σε μια περίοδο κατά την οποία οι δράσεις και τα έργα της Ψηφιακής Πολιτικής εντάσσονται σε μια ενιαία στρατηγική, την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική. Όλοι οι δημόσιοι φορείς θα πρέπει να εγκαταστήσουν το νέο Σύστημα και τα έγγραφα να διακινούνται ηλεκτρονικά. Κάτι που ήδη γίνεται στο Υπουργείο ΨΗΠΤΕ, έχοντας πλήρη εικόνα για το που ακριβώς βρίσκονται τα έγγραφα, από ποιον υπογράφονται και πότε διεκπεραιώνονται. Πολύ σύντομα θα έχουμε εικόνα για τις συνολικές διαδικασίες, και στη συνέχεια, σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, θα μπορούμε να τις αξιολογήσουμε, να τις βελτιώσουμε, να τις αναβαθμίσουμε. Πρόκειται για μια αλλαγή που θα κάνει τη ζωή των δημόσιων λειτουργών καλύτερη, και τη σχέση του πολίτη με το Δημόσιο πιο αποτελεσματική. Η λέξη-“κλειδί” είναι η “διαλειτουργικότητα”. Μέχρι χθες παραγγέλνονταν συστήματα που είτε έμεναν “παρκαρισμένα”, είτε δεν είχαν καμία επαφή μεταξύ τους. Αυτό τελειώνει».

Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη, υπογράμμισε: «Το “Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων του Δημοσίου” είναι ένα εμβληματικό έργο γιατί θα αλλάξει πλήρως την καθημερινή επαφή των πολιτών και των επιχειρήσεων με το Δημόσιο. Αναβαθμίζοντας και τη θέση της χώρας στο παγκόσμιο και ψηφιακό πλέον περιβάλλον, καθώς αποτελεί το κατεξοχήν βήμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Απαραίτητες για την πλήρη εφαρμογή του συστήματος, είναι οι Αναγνωρισμένες Ψηφιακές Υπογραφές. Υπενθυμίζω ότι μέχρι σήμερα μόνο, έχουν εκδοθεί και είναι σε ισχύ 54.913 ψηφιακά πιστοποιητικά για δημοσίους υπαλλήλους, επιχειρήσεις και επαγγελματικές ομάδες. Παράλληλα, το “Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων Δημοσίου” θα φιλοξενηθεί στο G-Cloud. Ένα εμβληματικό έργο υποδομής που υλοποιήθηκε από αυτή την Κυβέρνηση και λειτουργεί από την Κοινωνία της Πληροφορίας και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Εξοικονομώντας εκατομμύρια ευρώ για το Δημόσιο, καθώς συγκεντρώνει στον ίδιο χώρο συστήματα που θα κόστιζαν πολλαπλάσια αν λειτουργούσαν μεμονωμένα. Εκεί έχει εγκατασταθεί η “Διαύγεια”, σε καθεστώς πλήρους ασφάλειας και λειτουργίας. Και φυσικά, για την τηλεπικοινωνιακή και ηλεκτρονική υποδομή των φορέων του Δημοσίου, όπως και αυτού του συστήματος, θα χρησιμοποιηθεί το ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Δηλαδή το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης το οποίο αναβαθμίζουμε με την επέκτασή του σε 40.000 δημόσια κτίρια. Ανάμεσά τους, σχολικά συγκροτήματα, κέντρα υγείας, και άλλες αποκεντρωμένες υπηρεσίες σε όλη τη χώρα. Όλο αυτό το διάστημα θέτουμε τις βάσεις για να παραδώσουμε στους Έλληνες πολίτες ένα κράτος ψηφιακό, προσβάσιμο, και ανοιχτό στον δημοκρατικό έλεγχο. Ένα ψηφιακό κράτος-πυλώνα της παραγωγικής ανασυγκρότησης και της Δημοκρατίας. Και βέβαια, ένα ψηφιακό κράτος αντάξιο της επόμενης μέρας για τη χώρα. Αυτό το ψηφιακό κράτος οραματιζόμαστε, για αυτό εργαζόμαστε, και αυτό θα παραδώσουμε στην ελληνική κοινωνία».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου ΨΗΠΤΕ, Στέλιος Ράλλης, ανέφερε: «Με όχημά μας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, και οδηγό μας την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική, προχωράμε σε στενή συνεργασία με όλα τα Υπουργεία, στην ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας προς όφελος όλων των πολιτών. Ειδικότερα, δε, με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δουλεύουμε εντατικά για την υλοποίηση μιας δέσμευσης που έχουν αναλάβει πολλές Κυβερνήσεις πριν από τη δική μας, χωρίς ικανοποιητικά μέχρι σήμερα αποτελέσματα. Τη δέσμευση για εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και της λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού, με τρόπο ευέλικτο και φιλικό προς τον πολίτη».