Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με Ειδίκευση “Σπουδές στον Χορό”, θα παρέχει η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης από το επερχόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με σκοπό να προσφέρει έναν πολυδιάστατοι συνδυασμό επιστημονικής θεωρίας, πράξης και εξειδικευμένων δεξιοτήτων, μέσω του οποίου οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν τους ορίζοντές τους στην έρευνα του χορού, στη διδασκαλία και στη σκηνική παρουσίασή του, και συνεπακόλουθα να ενισχύσουν και τις επιλογές τους για επαγγελματική σταδιοδρομία.

ΔΠΘΣτο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ).

Διαρθρώνεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα:

  • Μαθήματα α΄ και β΄ εξαμήνου: οκτώ μαθήματα (4+4).
  • Μαθήματα γ΄ εξαμήνου: μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή πρακτική άσκηση σε χώρο επιλογής του συμμετέχοντα, και δύο Ανεξάρτητες Μελέτες.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων θα γίνεται με την εξ αποστάσεως μέθοδο και σε δύο τετραήμερα εντατικών μαθημάτων ανά εξάμηνο.

Η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος αναμένεται προσεχώς.

Γίνε ειδικός στον χορό με μεταπτυχιακό τίτλο!