Για πρώτη φορά οι επενδύσεις για την Έρευνα και την Καινοτομία στην Ελλάδα φτάνουν το 1% του ΑΕΠ.

Η κυβέρνηση δίνει κίνητρα για την επιστροφή νέων επιστημόνων από το εξωτερικό, μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, με χρηματοδότηση 240 εκατομμυρίων ευρώ, δημιουργλωντας έτσι 1.100 νέες θέσεις ερευνητών σε ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα.

 

Συγχρόνως, μέσω του προγράμματος «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» για τη συνεργασία καινοτόμων επιχειρήσεων με ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα, εκταμιεύονται 394 εκατ. ευρώ και στηρίζονται καινοτόμες επιχειρήσεις:

  • με το Ταμείο Επενδυτικών Συμμετοχών.
  • με Κίνητρα Επενδύσεων.
  • με Φοροαπαλλαγή για Ερευνητικές Δαπάνες.

Με άλλα λόγια, το τέλος της κρίσης περνά μέσα από μια νέα οικονομία: την οικονομία της γνώσης.

Εξάλλου η Ελλάδα σήμερα έχει την πιο υψηλά εκπαιδευόμενη γενιά στην ιστορία της.

Χαρακτηριστικές επιλογές της εθνικής στρατηγικής για την έρευνα, η οποία τίθεται στην υπηρεσία της κοινωνίας, είναι μεταξύ άλλων:

  • η δημιουργία του Εθνικού Δικτύου Εξατομικευμένης Ιατρικής για την Πρόληψη και τη Θεραπεία του καρκίνου, το οποίο θα είναι προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες και μέσω του οποίου η Ελλάδα εισέρχεται στον χάρτη της Ιατρικής του Μέλλοντος.
  • η εισαγωγή της προηγμένης τεχνολογίας στην αγροδιατροφή για τα εθνικά προϊόντα.