Πρόταση για ένταξη στο ΕΣΠΑ της κατασκευής γέφυρας στον Λίσσο Ποταμό

Ομόφωνα έγινε δεκτή από το Περιφερειακό Συμβούλιο η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης, κ. Νίκου Τσαλικίδη, για υποβολή πρότασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «Βελτίωση επαρχιακής οδού Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή – Αρριανά» στο Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020».

Το έργο έχει προϋπολογισμό 5.000.000 ευρώ και βασικό αντικείμενο την κατασκευή γέφυρας στον Λίσσο Ποταμό. Αναλυτικότερα, το έργο περιλαμβάνει τα εξής υποέργα και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς τους:

  1. Κατασκευή γέφυρας Λίσσου και προσβάσεων επί της επαρχιακής οδού Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή – Αρριανά – 4.900.000 ευρώ
  2. Έργα δικτύων Ο.Κ.Ω. – 30.000 ευρώ
  3. Απαλλοτριώσεις – 40.000 ευρώ
  4. Επιτάξεις – 30.000 ευρώ

Σημειώνεται στο «Υποστηρικτικό τεύχος διαβούλευσης για την εκπόνηση του 2ου παραδοτέου» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Π.Α.Μ.Θ., το υποέργο της κατασκευής της γέφυρας Λίσσου \ έχει αξιολογηθεί και ιεραρχηθεί με α/α 3 στον πίνακα των ιεραρχημένων παρεμβάσεων της ΠΑΜΘ, με την ακόλουθη αιτιολόγηση: «Το έργο παρουσιάζει ωριμότητα και αποτελεί αξιόλογη προτεραιότητα κατά το ΟΣΟΑ-ΠΑΜΘ, δεδομένου ότι ενισχύει την περιφερειακή προσβασιμότητα μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με το δίκτυο υποδομών. Πρόκειται για έργο αρκετά σημαντικό με αξιόλογο αντίκτυπο στον πληθυσμό και στις παραγωγικές δομές και εμφανίζει σημαντική συγκριτική προτεραιότητα σε σχέση με άλλα έργα».