Από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Κομοτηνής, ανακοινώνεται ότι έχουν παραλάβει από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), οι βεβαιώσεις παρακολούθησης των τμημάτων:

– Βασικά Αγγλικά Α1 (Μπάτζιου Μαρίνα).

– Διδασκαλία Ποντιακής Διαλέκτου (Μαυρίδου Χρύσα).

– Θεατρικό Εργαστήρι (Βρουζέλης Θεόδωρος).

– Βασικά Ιταλικά Α2 (Μισίδου Στυλιανή).

– Βασικά Αγγλικά Α2 (Μπάτζιου Μαρίνα).

– Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (Σγουρόπουλος Κυριάκος).

– Ανεβάζω τη δική μου παράσταση (Βρουζέλης Θεόδωρος).

– Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία (Μηλιώνης Ματθαίος).

– Ελληνικό Αλφαβητικό Σύστημα (Ιντζέ Πολυξένη).

Οι βεβαιώσεις θα παραδίδονται στους δικαιούχους με επίδειξη Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, καθημερινά 10:00 – 13:00, από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομοτηνής (Σαμοθράκης 12).

Πληροφορίες:

Τηλ: 25310-22589

email: kdvm169@gmail.com

Facebook: Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Κομοτηνής