Από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, με την επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 – 13:00, μπορούν να παραλαμβάνουν τις βεβαιώσεις παρακολούθησης, όσες και όσοι συμμετείχαν στα τμήματα της Δια Βίου Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κομοτηνής, μέχρι και την τελευταία εκπαιδευτική περίοδο.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2531022589.

e-mail: vivkomot@otenet.gr