ΣΤΑΦΑπό τους κατά τόπους Δήμους θα δίνονται  οι βεβαιώσεις για εκμεταλλεύσεις έως ένα στρέμμα για τα τσίπουρα, ενώ για μεγαλύτερες του στρέμματος εκμεταλλεύσεις, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή δηλώσεων συγκομιδής από τους παραγωγούς, οι οποίες θα συνεκτιμώνται με τα στοιχεία του αμπελουργικού μητρώου.

Υπενθυμίζεται πως η συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2014, άρχισε την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 30 Νοεμβρίου. Γίνεται, δε, μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ. www.minagric.gr.

Σε ανακοίνωσή της η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, καλεί τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 2551357123, κ. Καρανίκα Ευφροσύνη.