Οι βεβαιώσεις για κάτω από ένα στρέμμα θα δίνονται από τους Δήμους και από τις Δημοτικές Ενότητες του κάθε δήμου.

Ενόψει της έναρξης της νέας αποστακτικής περιόδου 2016 – 2017, από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ανακοινώνεται ότι οι βεβαιώσεις αμπελοκαλλιέργειας για απόσταξη στέμφυλων θα χορηγούνται μόνο κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 436/2009 και το άρθρο 11 της ΥΑ 1011/21054/18-02-16 (ΦΕΚ 486Β), η δήλωση συγκομιδής είναι υποχρεωτική, διαφορετικά οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων αποκλείονται από όλα τα προγράμματα που αφορούν την αμπελοκαλλιέργεια.

Ως εκ τούτου, οι αμπελοκαλλιεργητές καλούνται να προσέλθουν εγκαίρως, από σήμερα 3-10-2016, στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου, ή και στα κατά τόπους Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Α.Δ. Ταυτότητας ή δίπλωμα) για να υποβάλλουν αίτηση για έκδοση βεβαίωσης αμπελοκαλλιέργειας για απόσταξη στέμφυλων.

Οι βεβαιώσεις για κάτω από ένα στρέμμα θα δίνονται από τους Δήμους και από τις Δημοτικές Ενότητες του κάθε δήμου.