Τις θέσεις, τις σκέψεις και τους προβληματισμούς του ΤΕΕ Θράκης για την ανάπτυξη της περιοχής, ως Τεχνικός Σύμβουλος του Κράτους, κατέθεσαν τόσο στη συνεδρία με αντικείμενο τις Υποδομές και τις Μεταφορές, όσο και στη συνεδρία με θέμα την Ενέργεια και το Περιβάλλον, του Αναπτυξιακού Συνεδρίου ΑΜ-Θ, ο Πρόεδρος του Τμήματος Δημήτρης Λουρίκας και ο Γενικός Γραμματέας Αδαμάντιος Παπαδόπουλος, αντίστοιχα.

Ως αρχική διαπίστωση του ΤΕΕ Θράκης εκφράστηκε το ότι «ο σχεδιασμός που ακολουθήθηκε για δεκαετίες και που χρηματοδοτήθηκε τόσο από ευρωπαϊκούς όσο και από εθνικούς πόρους, παρουσίασε πλήθος αστοχιών και δεν εκπλήρωσε βασικούς στόχους, από τη στιγμή που ακόμη και στην τελευταία προγραμματική περίοδο ο στόχος σύγκλισης για τις χαμηλότερες περιφέρειες της χώρας δεν επιτεύχθηκε…».

Εν συνεχεία τονίστηκε ότι «για το ΤΕΕ Θράκης ως ανάπτυξη λαμβάνεται η διαδικασία κατά την οποία με την αξιοποίηση του ενδογενούς δυναμικού μιας περιοχής, βελτιώνονται οι οικονομικές συνθήκες των κατοίκων, εξασφαλίζοντας παράλληλα την κοινωνική συνοχή και την προστασία του περιβάλλοντος».

Από τους κυρίους Λουρίκα και Παπαδόπουλο, παρουσιάστηκαν βασικές στρατηγικές ανάπτυξης της Περιφέρειας ΑΜ-Θ και ειδικότερα της Θράκης, οι οποίες όπως τονίστηκε εκπορεύτηκαν από την ανάλυση, την αξιολόγηση και ομαδοποίηση όλων των προτάσεων που έχουν δημοσιευθεί τα τελευταία είκοσι και πλέον χρόνια. «Βασικό εργαλείο οποιασδήποτε στρατηγικής θα πρέπει να είναι ένας κοινός μηχανισμός που θα περιλαμβάνει παρακολούθηση των πράξεων, όχι μόνο με όρους προϋπολογισμού και πληρωμών, αλλά και σε επίπεδο δεικτών εκροών και αποτελέσματος», επισήμαναν οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ Θράκης, οι οποίοι καταληκτικά τόνισαν ότι «η ιεράρχηση των δράσεων υπό το πρίσμα της αποτίμησης αναγκών και αξιολόγησής τους, κρίνεται αναγκαία, μιας και με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η λογική και ηθική αιτιολόγηση των επιλογών και γίνεται κατανοητή από τον πολίτη η στέρηση αγαθών και εξυπηρετήσεων».