Στις 27 Απριλίου στη Σόφια θα παρουσιαστεί από τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της χώρας μετά τον ερχόμενο Αύγουστο.

Μέσω αυτού αναμένεται να περιγραφούν οι βασικοί άξονες στους οποίους θα κινηθεί η κυβέρνηση την επόμενη περίοδο για να οικοδομήσει ένα “σύστημα δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης”. Το κείμενο, όπως κάθε κείμενο στρατηγικού χαρακτήρα, δεν θα υπεισέρχεται σε  αναλύσεις εις βάθος – είναι εξάλλου το πρότυπο αντίστοιχων κειμένων που έχουν εκπονήσει άλλες χώρες για αντίστοιχους σκοπούς (βλ. Πορτογαλία / “The Road to Growth”) και Ιρλανδία / “A Strategy for Growth”).

Άλλωστε δεν πρόκειται περί “μνημονίου” – δεν γράφτηκε από κοινού με τους “θεσμούς”, ούτε συνδέεται με τη δανειακή σύμβαση. Σχόλια, δε, από τους “θεσμούς”, αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη αντίδρασή τους, και καμία ένδειξη περί “ενστάσεων” όπως αναφέρθηκε σε δημοσιεύματα.

Ο λόγος για τον οποίο παρουσιάζεται και συζητείται με τους “θεσμούς” και τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, είναι προκειμένου να πείσει ότι η Ελλάδα έχει πλέον συγκεκριμένο και αξιόπιστο σχέδιο για να σταθεί στα πόδια της μετά από οκτώ χρόνια προγραμμάτων προσαρμογής, και το οποίο έχει στοχευμένες αναφορές στη δημοσιονομική σταθερότητα και στη στρατηγική αντιμετώπισης οριζόντιων ζητημάτων που επηρεάζουν την αναπτυξιακή δραστηριότητα, δηλαδή: του νομικού/δικαστικού συστήματος, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, της δημόσιας διοίκησης, της διευκόλυνσης ανάπτυξης κλάδων προτεραιότητας.

Το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης μεριμνά ώστε να ολοκληρωθούν σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει (π.χ. κτηματολόγιο, πλαίσιο απλοποίησης αδειοδότησης επιχειρήσεων), και εξειδικεύει το περιεχόμενο προγραμματικών δεσμεύσεων της κυβέρνησης στο πεδίο της ανάπτυξης (π.χ. κεντρική θέση της εργασίας, πλουραλισμός στην παραγωγή με πολύπλευρη στήριξη των ΜμΕ, δημιουργία αλυσίδων αξίας με συνέργειες). Αποτελεί δηλαδή συνεπώς, έναν συνδυασμό δράσεων οι οποίες λόγω της φύσης τους συνεχίζονται και μετά τον Αύγουστο του 2018, και πρωτοβουλιών της κυβέρνησης οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τις μεταρρυθμίσεις του Μνημονίου.

Περαιτέρω το κείμενο θα εμπεριέχει δύο σημαντικούς στόχους: 1) Nα αποτελέσει μια σαφή πυξίδα προς τις αγορές και τους επενδυτές για το τι μπορούν να αναμένουν από την κυβέρνηση την επόμενη περίοδο στο πεδίο της ανάπτυξης, ώστε οι όροι της «συνεργασίας» μαζί τους να είναι όσο το δυνατόν πιο διαφανείς, 2) Nα ξεκαθαρίσει τις προθέσεις/δεσμεύσεις της κυβέρνησης προς τους πολίτες της χώρας για τα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης και της μετα-μνημονιακής περιόδου.

Το περιεχόμενο του κειμένου στηρίζεται στη μεθοδική επεξεργασία που όλο το προηγούμενο διάστημα πραγματοποίησαν τα αρμόδια Υπουργεία στους τομείς αρμοδιότητάς τους.