Αναστολή άσκησης καθηκόντων για έναν μήνα από την 4η ΥΠΕ Μακεδονίας-Θράκης, και παύση άσκησης επαγγέλματος για 18 μήνες από το πειθαρχικό συμβούλιο του ιατρικού συλλόγου Κομοτηνής, επιβλήθηκε σε ιατρό της Ροδόπης.

Η συγκεκριμένη γιατρός το τελευταίο διάστημα είχε υποπέσει σε σωρεία παραπτωμάτων αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς και πλημμελούς άσκησης του λειτουργήματός της. Οι αναφορές και οι καταγγελίες προς το πρόσωπό της ήταν αλλεπάλληλες, με συνέπεια να κινηθούν από τον ιατρικό σύλλογο οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

«Η υγεία είναι το ύψιστο αγαθό του ανθρώπου, και ως λειτουργοί της έχουμε ορκιστεί να την προασπίζουμε και να την προάγουμε. Είναι πρόδηλο πως ως θεσμικό  όργανο είμαστε αδιαπραγμάτευτοι σε τέτοια φαινόμενα που θίγουν συνανθρώπους μας και αμαυρώνουν την επιστημοσύνη μας», σημειώνεται από πλευράς του ιατρικού συλλόγου.